جلسه دفاع رساله جناب آقای عبداله محمدی پارسا، مقطع دکتری
28/01/1397

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای عبداله محمدی پارسا، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام چهارشنبه 29/01/1397 ساعت 13:30 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای عبداله محمدی پارسا: تجلی آموزه های عرفان اسلامی در هنر خوشنویسی ایران.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسن بلخاری و حجت الاسلام و المسلمین دکتر فعالی
اساتید داور: جناب آقای دکتر فرزان یار، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد حسین نواب، حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسروپناه.

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط