دوره مقدماتی قرآن و شبهات مستشرقان
01/02/1397

جلسه اول، دوشنبه، 3 اردیبهشت، ساعت 11.30 با حضور استاد محمدحسن زمانی
جلسه دوم، سه شنبه، 4 اردیبهشت، ساعت 11.30 با حضور استاد حسن رضایی هفتادر
جلسه سوم، دوشنبه، 10 اردیبهشت، ساعت 11.30 با حضور استاد محمدجواد اسکندرلو

مکان:
دانشگاه معارف اسلامی، سالن امام رضا علیه السلام
 

انجمن علمی دانشجویی قرآن و متون اسلامی 

منبع خبر: مديريت امور دانشجويي و فرهنگي

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط