جلسه نقد و نظریه‌پردازی(کرسی ترویجی)
04/02/1397


برگزاری جلسه نقد و نظریه‌پردازی(کرسی ترویجی) "تبیین تاریخی و فراتاریخی نقش امامان معصوم(ع) در فرهنگ و تمدن اسلامی"
معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی اقدام به برگزاری جلسه نقد و نظریه‌پردازی(کرسی ترویجی) با عنوان "تبیین تاریخی و فراتاریخی نقش امامان معصوم(ع) در فرهنگ و تمدن اسلامی" می‌نماید.
 

 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط