همایش بین‌المللی "دین،فرهنگ و فناوری"
04/02/1397

همايش‌ علمي بستر مناسبي براي ارائه و نشر دستاوردهاي علمي و بررسی انتقادی و عالمانه این دستاوردهاست. همایش «دین، فرهنگ و فناوری» فرصتی برای توجه دادن نخبگان و صاحب نظران نسبت به بررسی و شناخت مبانی، چیستی و چگونگی فرایند ساخت، انتقال و گسترش فناوری و نیز آسیب شناسی اجتماعی ـ فرهنگی گسترش آن و همچنین دستورالعملهای اجرایی برای استفاده از فناوری و آینده نگاری آن است. با توجه به نیاز روزافزون جامعه اسلامی به تولید اندیشه‌های خلاق و بدیع دینی در عرصه مناسبات دین، فرهنگ و فناوری و ضرورت تمهید زمینه های معرفتی و نظری پیدایش علوم و فنون جدید و نیز ضرورت شکل گیری ساختارهای نوینِ دانش بنیان در حوزه فناوری های ملی، این همایش فرصتی جهت تعامل و تبادل تجربیات مراکز آموزشی و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی و ایجاد همگرایی نظری و روش شناختی میان صاحب نظران این مراکز در فهم نسبت دین، فرهنگ و فناوری به منظور بهره گیری مناسب تر از ظرفیت های فناوری و کاستن از آسیب های دینی، اجتماعی و فرهنگی آن است.
همايش علمي «دین، فرهنگ و فناوری» فعاليتي پژوهشي ـ ترویجی است كه توسط دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، شورای عالی انقلاب فرهنگی و با مشاركت صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی به منظور تبادل دانش و اطلاعات درباب مناسبات دین، فرهنگ و فناوری، از طريق ارائه شفاهي مباحث و تنظیم مقالات مکتوب و يا به صورت پوستر با حضور شركت‌‌كنندگان برگزار خواهد شد.

 1. فلسفه و مبانی نظری فناوری
• ماهیت فناوری و نسبت آن با علم مدرن
• تفاوتهای فناوری قدیم وفناوری مدرن و اقتضاءات آن
• تفاوت اقتضاءات فناوری در فناوری های سخت و نرم
• ارزیابی خودمختاری تکنولوژی
• بررسی نسبت پیشرفت علمی و پیشرفت فناوری
• بررسی دیدگاههای آرمان شهر گرایی و ویران شهر گرایی درباره آینده تکنولوژی
• تکنولوژی و تنوع فرهنگها
• جهانی شدن و تکنولوژی
• بازخوانی انتقادی مبانی و ماهیت فناوری مدرن از منظر حکمت و اندیشه اسلامی
• بازطراحی مبانی و ماهیت فناوری از منظر حکمت و اندیشه اسلامی برای آینده استفاده از فناوری

2. فرهنگ و فناوری
• رابطة تحولات فرهنگی و تحولات فناورانه
• میزان تأثیرپذیری سطوح فرهنگ‌ از تحولات فناورانه
• تحولات فناورانه و مقاومت فرهنگی: امکان‌سنجی، الزامات، بایدها و نبایدها
• چالش‌های فرهنگی فناوری‌های نوظهور
• نقش فناوری در بحران‌های فرهنگی انسان مدرن
• مدیریت‌پذیری تبعات فرهنگی فناوری

3. چالش های ارزش و فناوری
• ارزیابی دیدگاههای ارزش بار بودن تکنولوژی و خنثی بودن آن
• چالشهای اخلاقی تکنولوژی
• دستورالعملهای اخلاقی برای انواع تکنولوژی های نرم و سخت
• تبیین چگونگی نهادینه شدن ارزش در تکنولوژی (طراحی، ساخت، تبلیغ و عرضه و غیره)
• بررسی رویکردهای ناظر به طراحی حساس ‌به ‌ارزش
• مسائل و چالش‌های اخلاقی توسعه فناوری‌های هم‌گرا (نانو، بایو، اینفو، کاگنو)
• چالش‌های اخلاقی در حوزه مهندسی (مسئولیت‌پذیری) با تاکید بر موردکاوی‌های داخلی
• بررسی تحلیلی موردهای ارزش‌باری فناوری (با تاکید بر موردکاوی‌های بومی)
• تحلیل انتقادی نگاه مهندسان و مدیران ایرانی به توسعه فناوری و نسبت آن با ارزش (مثل جریان کارآفرینی و جریان تجاری سازی دانش)

4. مناسبات دین و فناوری
• امکان، معنا و مفهوم فناوری‌ دینی
• مرزهای مفهومی علم دینی و فناوری دینی
• غایات دینی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین
• فقه اسلامی و چالشهای فناوری
• چالشهای منظر فقهی برای پیشبرد و‌کاربست تکنولوژی و مهندسی
• تاثیرات تحولات تکنولوژیکی بر فرهنگ فقهی
• اخلاق اسلامی و فناوری
• حکمت اسلامی و فناوری
• مباحث کلامی و مسئلة فناوری
• دین‌داری و فناوری(رابطة تحولات فناورانه و سویه‌های عقیدتی، اخلاقی و رفتاری دین‌داری)
• ارزیابی دیدگاه‌های انتقادی حوزة فناوری مبتنی بر معارف دینی
• مسئلة فناوری در اندیشة متفکران مسلمان
• امکان، مفهوم و شاخصه‌های فناوری ایرانی-اسلامی
• انقلاب اسلامی و مسئلة فناوری
• تاثیرات تکنولوژی های نوین بر حوزه های علمیه


5. پیوست نگاری فرهنگی فناوری
• معنا و ماهیت پیوست نگاری فرهنگی در فناوری ها
• الگوهای روش شناختی پیوست نگاری فرهنگی فناوری
• مبانی نظری و چارچوب مفهومی پیوست نگاری فرهنگی برای فناوری (سیستم های اجتماعی-فنی)
• انواع رویکرد و سطوح تحلیل برای پیوست نگاری فرهنگی فناوری
• ابعاد و اجزای الگوی روش شناختی پیوست نگاری فرهنگی فناوری و روابط بین این ابعاد
• روش های تدوین پیوست فرهنگی فناوری (سیستم های اجتماعی-فنی)
• شرایط و معیارهای تدوین، اجرا و ارزشیابی پیوست فرهنگی فناوری
• کاربست الگوی روش شناختی پیشنهادی در مورد پیوست نگاری فرهنگی ارتباطات باندپهن

6. فرهنگ و فناوری ارتباطات و اطلاعات و فضای مجازی
• الزامات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دینی توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی
• ظرفیت‌های فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی برای اثربخشی اقدامات و تبلیغات فرهنگی و دینی
• آسیب‌شناسی فرهنگی و اجتماعی فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی
• سبک زندگی و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی
• فقه و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی
• بررسی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی شبکه‌های اجتماعی
• بررسی دوجهانی شدن در فناوری های فضای مجازی
• بررسی مسائل دینی و فرهنگی فناوری های نوین ارتباطی (مثل اینترنت اشیا، حس‌گرهای پوشیدنی، رایانش ابری، نسل جدید شبکه‌های تلفن همراه (5G,5G+)، بازی‌های برخط، سرویس‌های خدماتی مکان محور، شبکه‌های پیام‌رسان..)

7. مسائل فرهنگی سیاستگذاری و آینده پژوهی فناوری در ایران
• اصول و مبنای سیاستگذاری فناوری از منظر اسلامی و غربی
• نقد و بررسی مدلهای سیاستگذاری فناوری در ایران
• نقد و بررسی فرایند سیاستگذاری فناوری در ایران
• نقدو بررسی سیاستهای فرهنگی حوزه فناوری در ایران
• نقد و بررسی سیاستهای اقتصادی حوزه فناوری در ایران
• نقد و بررسی سیاستهای توسعه صنعتی فناوری های نوین در ایران
• نقد و بررسی سیاستهای حمایت از نخبگان عرصه فناوری در ایران
• بررسی و نقد سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه نانوفناوری، زیست فناوری
• نقد و بررسی الگوی ساخت و توسعه قدرت سیاسی مبتنی بر فناوری

8. پیشرفت و فناوری (سخت و نرم)
• تلقی از موقعیت پیشرفته در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت و نسبت این تلقی با فناوری‌ها
• ماهیت فناوری‌های اسلامی - بومی و سایر فناوری ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
• الگوی رشد فناوری بومی اسلامی
• بایسته‌های استفاده از فناوری‌ها در مسیر پیشرفت در جمهوری اسلامی
• جایگاه رشد فناوری در پیشرفت بومی اسلامی
• میزان شکنندگی پیشرفت تکنولوژی درموضع مصرف‌کننده (و نه تولیدکننده) فناوری
• وزن فناوری و رشد آن در پیشرفت اسلامى ایرانی
• آینده‌پژوهی مسیر رشد کمی و کیفی فناوری بومی در الگوی اسلامى ایرانی پیشرفت
• ربط و نسبت نهاد و فناوری در مسأله شناسی پیشرفت
• اصول فقه و اجتهاد فقهی رد، اصلاح و امضای فناوری های نوظهور در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

9. دین و فناوریهای رسانه
• دین و‌رسانه، رسانه دینی، دین رسانه ای
• فقه و رسانه
• اخلاق و رسانه
• سبک زندگی و رسانه
• آموزش، دین و رسانه
• اقتصاد، دین و رسانه
• رسانه، مسائل فرهنگی صنعت و تجارت
• سیاستگذاری دینی در رسانه های جمهوری اسلامی
• فرصت ها و تهدیدهای رسانه برای فرهنگ دینی

10. فناوری و مسائل دینی و فرهنگی خانواده و زنان
• تاثیر فناوری بر تحول نقش و معنای خانواده
• فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی نهاد خانواده
• راهکارهای استفاده از فناوری برای تحکیم نهاد خانواده
• تاثیر فراگیری فناوری های کنترل جمعیت بر ساختار خانواده و اخلاق جنسی
• ارزیابی دیدگاههای فمینیستی از تکنولوژی
• ارزیابی حضور بانوان در سطوح بالای توسعه تکنولوژی
• بررسی تحصیل بانوان در رشته های مهندسی و اشتغال به آن

11. مسائل فرهنگی محیط زیست و فناوری
• مسائل و چالش‌های فرهنگی، دینی و اخلاقی زیست‌فناوری
• نقش دین و فرهنگ در توسعه و کاربست فناوری‌های سازگار با محیط زیست
• رهیافت‌های فرهنگی و دینی در حل بحران‌ها و مسایل اجتماعی و زیست‌محیطی
• نقش معارف دینی و اخلاق محیط زیستی در توسعه فناوری‌ها
• اصول فقه اسلامی و مبانی سیاست و حقوق محیط زیست
• جایگاه دین و فرهنگ بر مصرف بهینه منابع محیطی و تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
• اهمیت آموزه‌های دینی و اخلاقی در تربیت شهروندان محیط زیستی
• اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اسلامی و اقتصاد سبز

12. چالش های فرهنگی اجتماعی حوزه فناوری
• آسیب شناسی اجتماعی(خانواده، ازدواج و طلاق، اقشار اجتماعی، و...) فناوری های مدرن
• نقد و ارزیابی دیدگاه بالا به پایین سیاست‌گذاران در پرداختن به مسائل اجتماعی فناوری
• توانمندسازی نهادها و سازمانها (دولتی و غیر دولتی) در جهت درک ابعاد اجتماعی فناوری
• طراحی سناریوهای اجتماعی فرهنگی لازم برای ظرفیت سازی فناوری‌های آینده

محل برگزاری
:
تهران، دانشگاه صنعتی شریف(4و5 اردیبهشت)
 قم، دفتر تبلیغات اسلامی(6 اردیبهشت)

 

منبع خبر: روابط عمومی دانشگاه

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط