جناب آقای حسین ابوالفضلی کریزی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی
05/02/1397

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای حسین ابوالفضلی کریزی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه 06/02/1397 ساعت 17 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای حسین ابوالفضلی کریزی: ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در همگرایی کشور های اسلامی با تاکید بر فرصت های سیاسی و اجتماعی.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد ستوده.
اساتید مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر لک زایی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر باباپور.
اساتید داور: جناب آقای دکتر امیر سیاه پوش، جناب آقای دکتر جلال درخشه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید احمدی .
 

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط