جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد هادی احمدی، مقطع دکتری
05/02/1397

 به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد هادی احمدی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه 06/02/1397 ساعت 21 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای محمد هادی احمدی: اسلام گرایی سیاسی در ترکیه و فرصت ها و چالش های متقابل آن با انقلاب اسلامی ایران.
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر منصور میراحمدی.
اساتید مشاور: جناب آقای دکتر حسن حضرتی و جناب آقای دکتر حسین احمدی.
اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجتبی عبدخدائی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی، جناب آقای دکتر دهشیری.
 

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط