تقدیر ریاست محترم دانشگاه معارف اسلامی از اساتید و دانشجویان شرکت کننده در چهاردهمین همایش دکترین مهدویت
24/02/1397

تقدیر ریاست محترم دانشگاه معارف اسلامی از اساتید و دانشجویان شرکت کننده در چهاردهمین همایش دکترین مهدویت

 

منبع خبر: روابط عمومی دانشگاه

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط