دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم و شرکت در ارزشیابی اساتید
09/03/1397

قابل توجه کلیه دانشجویان:
مطابق روال نیمسال قبل، جهت شرکت در امتحانات پایان ترم لازم است با مراجعه به سیستم گلستان و شرکت در ارزشیابی اساتید نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایید. لازم به ذکر است امکان حضور در امتحان بدون کارت ورود به جلسه مقدور نیست.
آخرین مهلت دریافت کارت ورود به جلسه 01/تیر/1397 می باشد.
 

منبع خبر: مركز اجراي آزمون

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط