اسامي قبول شدگان مرحله اول آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه معارف اسلامی (ورودی مهرماه 97)
31/03/1397

باسمه المتعالی
اسامي قبول شدگان مرحله اول آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه معارف اسلامی (ورودی مهرماه 97)


بدینوسیله اسامی قبول شدگان مرحله اول آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه معارف اسلامی به ترتیب گرایش و نام خانوادگی اعلام می‌گردد. این لیست براساس دو برابر ظرفیت اعلام شده و نتایج نهایی پس از طی مراحل پذیرش (مصاحبه علمی و گزینش عمومی) اعلام خواهد شد.

* داوطلبان پذیرفته شده می بایست در سامانه گزینش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ثبت نام نمایند. چگونگی آن متعاقباً از طریق پیامک به داوطلبان اعلام می گردد.

* تذکر مهم : داوطلبان هر دو رشته «مدرسی معارف اسلامی» و «توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی» باید جهت گزینش، در سایت فوق ثبت نام کنند؛ بدیهی است عدم ثبت نام در سایت گزینش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، در تاریخ‌های اعلام شده، به منزله انصراف از ادامه مراحل پذیرش و قبولی تلقی گردیده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

* مصاحبه علمی برای قبول شدگان مرحله اول کلیه گرایش ها در تاریخ های زیر صورت خواهد گرفت:
تاریخ و تمدن اسلامی :
سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 19، 20 و 21/تیر/1397
انقلاب اسلامی: سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 19، 20 و 21/تیر/1397
مبانی نظری اسلام : چهارشنبه و پنجشنبه 20 و 21/تیر/1397
آشنایی با منابع اسلامی : چهارشنبه و پنجشنبه 20 و 21/تیر/1397
اخلاق اسلامی : یکشنبه و دوشنبه 24 و 25/تیر/1397
مدیریت فرهنگی : چهارشنبه و پنجشنبه 20 و 21/تیر/1397
مشاوره : سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 26، 27 و 28/تیر/1397
تبلیغ دین : چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28/تیر/1397


* برنامه و ساعت دقیق مصاحبه هر داوطلب، متعاقباً از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.
* کارنامه حاوی نمرات آزمون، متعاقباً از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.


*** جهت مشاهده اسامی قبول شدگان اولیه (دعوت شدگان به مصاحبه)، بر روی لینک های زیر کلیک کنید :
منبع خبر: مركز اجراي آزمون

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط