برنامه امتحانات مقطع كارشناسي ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 89-90
22/10/1389

ارشد
ردیف
کد درس

عنوان درس

نام استاد

روز
تاریخ
مدرس

1

251214

تاریخ ادیان

سید محمد روحانی

شنبه
25/10
1

2

211212

کلام جدید1

حاجی ابراهیم

شنبه
25/10
3

3

2001212

علوم قرآن

عزیزی کیا

شنبه
25/10
2

4

241211

جغرافیای انسانی، اقتصادی و سیاسی جهان

ملکوتیان
شنبه
25/10
4

5

2001413

زبان انگلیسی پیشنیاز2

راستی تبار

دوشنبه
27/10
3

6

2001413

زبان انگلیسی پیشنیاز2

پورقاسمی
دوشنبه
27/10
1

7

2001413

زبان انگلیسی پیشنیاز2

بخشنده
دوشنبه
27/10
2

8

3004205

آشنایی با قانون اساسی ج.ا.ا

خدادادی

چهارشنبه
29/10
3

9

3004205

آشنایی با قانون اساسی ج.ا.ا

اصلانی
چهارشنبه
29/10
2

10

2001201

تاریخ تصوف و عرفان در اسلام

مهدی زاده

چهارشنبه
29/10
1

11

2001202

تاریخ ادیان1

سید محمد روحانی

چهارشنبه
29/10
4

12

251211

جریان شناسی مطالعات قرآنی

معموری
شنبه
2/11
1

13

2001203

تاریخ ادیان 2

مهدی زاده

شنبه
2/11
2

14

2001203

تاریخ ادیان 2

کاوه
شنبه
2/11
2

15

3025203

اخلاق در قرآن

هدایتی
شنبه
2/11
3

16

3004202

فلسفه اسلامی2

میرسپاه
شنبه
2/11
4

17

2001211

تاریخ سیاسی اسلام

لکزایی
دوشنبه
4/11
1

18

314207

کلام اسلامی 2

امامی نیا

دوشنبه
4/11
3

19

3004205

روش تدریس و تحقیق

مفتخری
دوشنبه
4/11
4

20

2001204

اصول و مبانی مشاوره

رهنمایی
دوشنبه
4/11
2

21

3004201

فلسفه اسلامی

امامی نیا

چهارشنبه
6/11
2

22

3004201

فلسفه اسلامی1

گرامی
چهارشنبه
6/11
1

23

3004201

فلسفه اسلامی1

امامی نیا
چهارشنبه
6/11
2

24

3004201

فلسفه اسلامی1

بهشتی
چهارشنبه
6/11
3

25

3045203

تحلیل و تحولات اجتماعی و سیاسی ایران

شیرخانی
چهارشنبه
6/11
4

26

3055202

تفسیر موضوعی قرآن کریم2

حیدری فر

شنبه
9/11
1

27

3004204

روش تدریس و تحقیق

حسامی

شنبه
9/11
3

28

3035204

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران پس از اسلام تا عصر صفویه

خضری
شنبه
9/11
2

29

3025202

حکمت عملی2

هدایتی
شنبه
9/11
2

30

3045204

تحلیل و تحولات اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران

شیرخانی
شنبه
9/11
4

31

3055204

روشها و گرایش های تفسیر قرآن

معموری
دوشنبه
11/11
1

32

2001201

زبان و ادبیات فارسی

مهرآوران
دوشنبه
11/11
2

33

3035207

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

عودی
دوشنبه
11/11
2

34

221211

عرفان عملی1

مهندسی
دوشنبه
11/11
3

35

3045205

تحلیل اندیشه های امام خمینی

لکزایی
دوشنبه
11/11
1

منبع خبر: معاونت آموزشي - خدمات آموزشي

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط