قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد دوره دوم
17/11/1389

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد دوره دوم بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به لزوم انتخاب واحد در ابتدای هر نیم سال و از آنجایی که جنابعالی در نیمسالی هستید که باید نسبت به انتخاب واحد آن اقدام
فرمائید از اینرو خواهشمند است نسبت به دانلود فرم تمدید سنوات از سایت دانشگاه معارف اسلامی و تکمیل و تایید آن توسط استاد راهنما و گروه مربوطه و در آخر توسط اداره امور پایان نامه اقدام مقتضی صورت پذیرد
تاریخ انتخاب واحد: 11 تا 17/11/89
حذف و اضافه: 30/11 و 1/12/89


منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط