قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد- دوره سوم
23/11/1389

بااحترام، بدینوسیله به استحضار می رساند طبق مصوبه سی و سومین جلسه شورای آموزشی تاریخ 30/10/1389 چنانچه تا آخر شهریورماه 1390 موضوع پایان نامه شما به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی نرسد. اجازه انتخاب واحدنیم سال اول سال تحصیلیی91-90 (مهرماه 90) را نخواهید داشت.
بر این اساس انتظار می رود تا با اقدام به موقع با مشکل آموزشی روبرو نشوید.
 

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط