جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد رضا رجب نژاد، مقطع دکتری
10/12/1389

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد رضا رجب نژاد، مقطع دکتری گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه 11/12/1389 ساعت 9 صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت دراین جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای محمد رضا رجب نژاد : تاریخ موقوفات شیعی هندوستان قرن 16 تا 20
استاد راهنما:سرکار خانم دکتر جان احمدی
استاد مشاور:جناب آقای دکتر آئینه وند، جناب آقای دکتر مفتخری
اساتید داور: جناب آقای دکتر خضری، سرکار خانم دکتر احمدی ، جناب آقای دکتر محمد نصیری و جناب آقای دکتر ابراهیمی ورکیانی

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط