جلسه توجیهی مدیر محترم گروه تاریخ جناب آقای دکتر نصیری
18/01/1390

جلسه توجیهی مدیر محترم گروه تاریخ جناب آقای دکتر نصیری با دانشجویان ارشد گرایش تاریخ روز یکشنبه 21/1/1390 ساعت 45/7 الی 45/8 در سالن علامه دانشگاه برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان گروه تاریخ الزامی است.

منبع خبر: معاونت آموزشي - خدمات آموزشي

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط