اختصاص نام كاربري و كلمه رمز استفاده از اينترنت براي دانشجويان
24/02/1390

در راستاي ساماندهي استفاده از اينترنت دانشگاه معارف اسلامي براي دانشجويان محترم،‌ مركز كامپيوتر اين دانشگاه به ازاي هر دانشجو نام كاربري و كلمه رمز صادر مي نمايد.
لذا دانشجويان محترم مي بايست كلمه رمز پيشنهادي خود را در قالب يك عدد 6 رقمي به همراه شماره دانشجويي خود به شماره پيامك 3000101166 ارسال نمايد.
پس از طي اين مراحل دانشجويان داراي نام كاربري و كلمه رمز بصورت زير خواهند بود:

نام كاربري: شماره دانشجويي
كلمه رمز: يك عدد 6 رقمي ارسال شده توسط دانشجو

به عنوان مثال:
نام كاربري: 87130110
كلمه رمز: 698574

بديهي است در صورت عدم دريافت اين مشخصات از طرف دانشجو امكان اتصال به اينترنت براي ايشان ميسر نخواهد بود.

منبع خبر: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط