گزارش کارگاه آموزشی روش های تدریس در دانشگاه معارف اسلامی
06/09/1391

این نشست توسط آموزش ضمن خدمت دانشگاه معارف اسلامی در تاریخ های 27 لغایت 29 آبان و با حضور 30 نفر از اساتید بدو خدمت دروس معارف اسلامی به مدت 20 ساعت با حضور استاد گرامی جناب آقای دکتر صادق ملکی آوارسین (عضو هیئت علمی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و نیز عضو انجمن مدیریت آموزش ایران) در سالن علامه طباطبایی دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید.
جلسه ساعت 8 صبح با پخش قرآن آغازشد. سپس جناب آقای دکتر ملکی مباحث خود را آغاز نمودند.
مباحث جلسه اول شامل:
الف) اهداف کارگاه.
ب) ارکان تعلیم و تربیت.
ج) مفاهیم رایج در تدریس و تعریف هر کدام از آنها و همچنین ویژگی های هر کدام.
د) الگوی عمومی تدریس.
ه) دیدگاه های مختلف تدریس شامل نگاه توصیفی، نگاه موفقیتی، نگاه ارادی، نگاه هنجاری و نگاه علمی.
و) روش ها تدریس: روش تدریس فعال، روش تدریس غیر فعال.
بعداز 15 دقیقه استراحت و پذیرایی، مدرس محترم با موضوع مولفه های یک تدریس حرفه ای بحث را ادامه دادند.
الف) حیطه اول برنامه ریزی و آمادگی، حیطه دوم آمادگی، حیطه سوم آموزش، مسئولیت حرفه ای.
ب) ویژگی های یک معلم حرفه ای.
ج) یادگیری و اهداف و همچنین اصول و قوانین حاکم بر یادگیری.
بعد از نماز و ناهار، نشست ساعت 14 آغاز شد و تا ساعت17 ادامه داشت. و مباحثی که مطرح شد شامل:
الف) مهارتهای مورد نیاز در یاددهی- یادگیری شامل 16 مهارت مطرح شد.
ب) سازماندهی و مدریت کلاس درس.
بعداز 15 دقیقه استراحت و پذیرایی، مدرس محترم با موضوع انواع طرح درس بحث را ادامه دادند.
الف) طرح درس روزانه
ب) طرح درس سالانه
روز دوم کارگاه از ساعت 8 صبح شروع شد و به طرح درس، حیطهای یادگیری و همچنین ارزشیابی پرداخته شد .
الف) مراحل طرح درس:1- مرحله طراحی (قبل از تدریس) 2- مرحله اجرا (ارزشیابی ورودی- ارائه درس) 3- مرحله ارزشیابی.
ب) تعریف هدف و نقش هدف در برنامه های درسی و طرح درس.
ج) سطوح یادگیری در حیطه شناختی.
د) حیطه عاطفی.
د) حیطه روانی و حرکتی.
ه) ارزشیابی ورودی.
و) ارزشیابی تراکمی.
ی) تعیین تکلیف.
لازم به ذکر است در میان برنامه ها هم 15 دقیقه استراحت و پذیرایی انجام شد.
جلسه ساعت 50/11 برای نماز و نهار و استراحت پایان یافت.
بعد از نماز و نهار و استراحت جلسه ساعت 13 شروع شد.
دراین جلسه طرح تدریس به صورت گروهی و عملی انجام شد به نحوی که حضار به 5 گروه با توجه به گرایشها تدریس تقسیم شدند و تکالیف داده شده را انجام دادند. (با نظارت استاد کارگاه)
بعد از 15 دقیقه استراحت و پذیرایی جلسه 4 شروع شد.
در این جلسه به انواع تدریس و الگوهای آن پرداخته شد و به صورت گروهی تکالیف انجام شد.
الف) تدریس پردازش اطلاعات.
ب) تدریس فردی.
ج) تدریس اجتماعی.
د) الگوی سیستم رفتاری.
در پایان به ملاکهای انتخاب الگو و روشهای تدریس پرداخته شد.
روز سوم کارگاه از ساعت 8 صبح شروع شد. و مباحث مطروحه شامل:
الف) الگوی تفحص استقرایی.
ب) الگوی تفحص گروهی.
ج) الگوی یادسپاری.
د) مراحل یادسپاری.
بعد از 15 دقیقه استراحت و پذیرایی جلسه 10 با موضوع انواع آموزش طرح شد.
الف) آموزش به روش حل مسئله و مراحل آن مطرح شد.
ب) پیش سازمان دهنده و مراحل آن.

لازم به ذکر است در حین برگزاری کارگاه نمونه طرح تدریس روزانه در اختیار شرکت کنندگان در کارگاه قرار گرفت و در هر مرحله از تدریس استاد حضار بخشهای مربوطه را تکمیل میکردند (با نظارت مدرس کارگاه) و در پایان کارگاه یک طرح درس روزانه در اختیار داشتند.
در پایان کارگاه به درخواست شرکت کنندگان از حجت¬الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدپور رئیس اداره سنجش علمی معاونت امور دفاتر و اساتید و مبلغان دعوت شد و حدود یک ساعت به سوالات مخاطبین در مورد نحوه مصاحبه و پذیرش پاسخ دادند.
نظرسنجی های انجام شده از شرکت کنندگان در کارگاه نشان می دهد که اکثر حضار از کارگاه رضایت مطلوب داشتند و روش های تدریس مطروحه در کارگاه را مفید می دانستند و قابل اجرا در کلاس های تدریس خود.
لازم به ذکر است گواهی شرکت در کارگاه توسط دانشگاه معارف اسلامی برای اساتید شرکت کننده در نشست صادر شد.

منبع خبر: آموزش ضمن خدمت

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط