معرفی کتاب درسی: انسان‌شناسي اسلامي
13/08/1392

انسان‌شناسي اسلامي
عبدالحسين خسروپناه، با همکاري جمعي از پژوهشگران
 

أفضل المعرفة معرفة الانسان نفسه.
برترين دانش اين است که انسان خود را بشناسد.
(امام علي(ع))


سخن آغازين
پرسشگري از ويژگي‌هاي فطري انسان است که همواره او را به‌سوي کشف حقايق جهان هستي سوق مي‌دهد. سؤال از حقيقت موجوداتي که در جهان پيرامون انسان قرار دارند، از اساسي‌ترين فعاليت‌هاي ذهني اوست. در اين ميان، پرسش از حقيقت وجودي انسان در طول تاريخ انديشه بشري، جايگاه برجسته‌تري داشته است.
کاوش در حقيقت انسان در تعيين هويت شخص و تصويري که از خود دارد، نقش مؤثري ايفا مي‌کند و از همين‌رو تأثير ژرفي بر ابعاد اعتقادي، شيوه زندگي و همچنين سعادت و كمال وي دارد. گرچه پرسش از هويت واقعي انسان، ديرينه‌اي به طول تاريخ انديشه بشري دارد، انسان ـ به‌ويژه انسان بريده از دين و وحي ـ توفيق چنداني در پاسخ به آن نداشته است؛ چراکه انسان موجودي چندلايه با ابعاد وجودي متفاوت است.
از مقولات مهمي که اديان به آن پرداخته‌اند، شناخت انسان و معرفت نفس مي‌باشد. البته به‌علت تنوع اديان، تفاسير متعددي نيز براي شناخت انسان بيان شده است. رويکرد‌هاي ديگر به انسان‌شناسي نيز کم‌وبيش به همراه سويه‌هاي ديني به اين مقوله بوده است. از قديمي‌ترين سنگ‌نوشته‌ها و هياکل تراشيده‌شده تا متون برجاي‌مانده از تمدن‌ها و فرهنگ‌هاي گذشته، نحوه‌اي از نگرش به انسان قابل برداشت است. اما در اين ميان، انسان‌شناسي ديني اهميت ويژه‌اي يافته است؛ چراکه از افقي برتر، به قابليت‌ها و توانايي‌هاي انسان مي‌نگرد و حقايقي را كه انسان‌شناسي علمي، فلسفي و عرفاني از نيل به آنها ناتوان بوده است، به‌كمك وحي و بدون آلوده شدن به اشتباه و خطا به‌خوبي تبيين مي‌كند. بنابراين مناسب مي‌نمايد که سنگِ بنا و رويكرد به شناخت انسان به‌گونه‌اي مطرح گردد كه كمترين اشكال بدان وارد باشد.
كتاب پيش‌رو تأليف حجت‌الاسلام دكتر عبدالحسين خسروپناه و گروه همكاران با عنوان انسان‌شناسي اسلامي رويکرد اسلامي به مباني انسان‌شناسي آن هم از دريچه تطبيقي را واکاوي مي‌کند. از نکات قابل توجه اين کتاب، بيان روش‌شناسيِ بحث انسان‌شناسي، اهميت انسان‌شناسي ديني، بحران‌هاي انسان‌شناسي موجود و راه‌حل انسان‌شناسي ديني براي آنها، بيان نيازهاي انسان، معنويت و امتيازهاي معنويت اسلامي مي‌باشد.
معاونت پژوهشي دانشگاه معارف اسلامي، تلاش نويسندگان محترم به‌ويژه حجت‌الاسلام دکتر خسروپناه را ارج مي‌نهد. همچنين از تلاش ارزيابان محترم، حجج اسلام علي‌اکبر ميرسپاه، دکتر حميدرضا رضانيا وآقايان دکتر غلامحسين گرامي، دکتر عبدالرسول مشکات و آقاي ابوذر رجبي که با ارائه پيشنهادهاي سودمند خود بر غناي اثر افزودند، قدرداني مي‌کند. از زحمات آقاي سيد سعيد روحاني، مدير محترم امور پژوهشي که در به ثمر رساندن اين اثر تلاش نمودند، نيز تشکر مي‌شود.
ارائه ديدگاه‌هاي استادان و دانشجويان گرامي به اثربخشي بيشتر کتاب کمک خواهد کرد. ازاين‌رو با ارسال ديدگاه‌هاي خود، اين معاونت را در بهبود و ارتقاي آثار خود به‌ويژه کتاب پيش‌رو ياري رسانيد.

معاونت پژوهشي دانشگاه معارف اسلامي

 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط