تغییر زمان حذف و اضافه
13/11/1393

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه معارف اسلامی تاریخ حذف و اضافه از 23 الی 25 بهمن به 24 الی 26 بهمن 1393 تغییر کرد.

 

منبع خبر: معاونت آموزشي - خدمات آموزشي

ثبت نام ها
مطالب مرتبط
دریافت اطلاعات
دستاورد ها
دفترچه دروس سرفصل ها