اعلام نتایج انتخابات انجمن های علمی دانشجویی
06/12/1393

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه معارف اسلامی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 28و29 بهمن ماه در دانشگاه برگزار و نتایج زیر حاصل گردید (اسامی به ترتیب حروف الفبا می باشد):

 

انجمن علمی دانشجویی قرآن و متون اسلامی

ردیف

نام خانوادگی

نام

مقطع تحصیلی

1

پورعابدین

روح الله

دکتری

2

علیمرادی

زهر

کارشناسی ارشد

3

مقدسی

روح الله

کارشناسی ارشد

4

نوری

حبیب الله

کارشناسی ارشد

5

هاشمی علی آبادی

سید احمد

دکتری

 

انجمن علمی دانشجویی اخلاق اسلامی

ردیف

نام خانوادگی

نام

مقطع تحصیلی

1

آزاد

حجت الله

دکتری

2

حق شناس

حمیدرض

دکتری

3

رضایی

زینب

کارشناسی ارشد

4

فدایی

مهدی

دکتری

5

قائمی

طیبه

کارشناسی ارشد

 

انجمن علمی دانشجویی انقلاب اسلامی

ردیف

نام خانوادگی

نام

مقطع تحصیلی

1

شاکر اردکانی

حسنعلی

کارشناسی ارشد

2

عبدالهی

سعید

کارشناسی ارشد

3

فیض افر

داود

دکتری

4

کتابی

اصغر

کارشناسی ارشد

5

میرخلیلی

سیدجواد

دکتری

 

انجمن علمی دانشجویی توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی

ردیف

نام خانوادگی

نام

مقطع تحصیلی

1

اسماعیلی

محمد

کارشناسی ارشد

2

آیت

سید محمد علی

کارشناسی ارشد

3

جاویدی

محمد حسن

کارشناسی ارشد

4

حسنی

مالک

کارشناسی ارشد

5

رضوی

سید جمال الدین

کارشناسی ارشد

 

انجمن علمی دانشجویی مبانی نظری اسلام

ردیف

نام خانوادگی

نام

مقطع تحصیلی

1

اسدی صف

عهدیه

کارشناسی ارشد

2

حسنی

مریم

کارشناسی ارشد

3

رضایی

حسن

کارشناسی ارشد

4

سالارنی

حمزه

کارشناسی ارشد

5

قهرمانی

حسن

کارشناسی ارشد

 

 

منبع خبر: مديريت امور دانشجويي و فرهنگي

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط