انتشار شماره فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی شماره 38 پائیز 1393
06/12/1393

فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال یازدهم شماره 38 پائیز 1393

 

صفحات آغازين

-

بررسي چيستي تجربه نزدﻳﻚ به مرگ و نقد ديدگاه‌هاي متناظر با آن

محبوبه ساعي - علي‌نقي قاسميان‌نژاد

داوري معرفتي بين خداباوري و الحاد براساس فضيلت‌گرايي معرفتي

غلامحسين جوادپور - محمدعلي مبيني

معنا‌شناسي کلام الهي از منظر علامه طباطبايي

يحيي کبير - مهدي بلوکي

تبيين کاربست عقل در فهم نصوص ديني از ديدگاه ابوحامد غزالي

ابوذر رجبي

تبيين عقلاني تسبيح موجودات در حكمت متعاليه

زهره قرباني - محمدمهدي مشكاتي

بررسي انتقادي رويکردهاي فيزيکاليستي به نفس با تکيه بر شواهد عقلي و نقلي

مجيد احسن - مسعود صادقي

عصمت فرشتگان، شواهد موافق و مخالف

امير راستين - عليرضا کهنسال

دلالت ضمني معرفت‌شناسي اصلاح شده آلوين پلانتينگا بر بنيادگرايي ديني

جلال پيکاني

بررسي و تحليل رويکردهاي فلسفي، عرفاني و قرآني براهين اثبات وجود خدا

احمد بهشتي‌مهر

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-

 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط