تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-1394 دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
15/04/1394

 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
قابل توجه دانشجویان آغاز انتخاب واحد 3 ، 4 ، 5 و 6 شهریور ماه 1394 می باشد.

ماه

هفته

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

5شنبه

جمعه

شهریور

 

هفته اول

14

15
شروع کلاسها

16

17

18

19

20

هفته دوم

21

22

23

24

25

26
حذف و اضافه

27
حذف و اضافه

هفته سوم

28
حذف و اضافه

29

30

31

1

2
عید قربان

3

مهر

هفته چهارم

4

5

6

7

8

9

10
عید غدیر

هفته پنجم

11

12

13

14

15

16

17

هفته ششم

18

19

20

21

22

23
اول محرم

24

محرم

تعطیل

25

26

27

28

29

30

1
تاسوعا حسینی

آبان

هفته هفتم

2
عاشورای حسینی

3

4

5

6

7

8

هفته هشتم

9

10

11

12

13

14

15

هفته نهم

16

17

18

19

20

21

22

هفته

 دهم

23

24

25

26

27

28

29

آذر

هفته یازدهم

30

1

2

3

4

5

6

هفته دوازدهم

7

8

9

10

11
اربعین حسینی

12

13

هفته سیزدهم

14

15

16

17

18

19
رحلت پیامبر ص و شهادت امام حسن ع

20

هفته چهاردهم

21
شهادت امام رضا ع

22

23

24

25

26

27

دی

هفته پانزدهم

28

29

30

1

2

3

4

هفته شانزدهم

5

6

7

8
میلاد پیامبر ص و امام صادق ع

9

10
پایان کلاسها

11

هفته اول امتحانات

12

13
شروع امتحانات

14

15

16

17

18

هفته دوم امتحانات

19

20

21

22

23

24

25

هفته سوم امتحانات

26

27

28

29

30

1
پایان امتحانات

2

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
قابل توجه دانشجویان آغاز انتخاب واحد 1 ، 2 و 3 بهمن ماه 1394 می باشد.
 

ماه

هفته

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

5شنبه

جمعه

بهمن

 

هفته اول

3

4
شروع کلاسها

5

6

7

8

9

هفته دوم

10

11

12

13

14

15

16

حذف و اضافه

هفته سوم

17
حذف و اضافه

18
حذف و اضافه

19

20

21

22 بهمن
روز پیروزی انقلاب اسلامی

23

هفته چهارم

24

25

26

27

28

29

30

اسفند

هفته پنجم

1

2

3

4

5

6

7

هفته ششم

8

9

10

11

12

13

14

هفته هفتم

15

16

17

18

19

20

21

هفته هشتم

22

23

24

25

26

27

28

فروردین

نوروز

تعطیل

29
روز ملی شدن صنعت نفت

1

2

3

4

5

6

نوروز

تعطیل

7

8

9

10

11

12
روز جمهوری اسلامی

13
روز طبیعت

هفته نهم

14

15

16

17

18

19

20

هفته دهم

21

22

23

24

25

26

27

اردیبهشت

هفته

 یازدهم

28

29

30

31

1

2

3
میلاد امام علی ع

هفته دوازدهم

4

5

6

7

8

9

10

هفته سیزدهم

11

12

13

14

15

16

17
مبعث پیامبر ص

هفته چهاردهم

18

19

20

21

22

23

24

هفته پانزدهم

25

26

27

28

29

30
پایان کلاسها

31

خرداد

هفته اول امتحانات

1
شروع امتحانات

2

3
نیمه شعبان

4

5

6

7

هفته دوم امتحانات

8

9

10

11

12

13

14

رحلت حضرت امام خمینی (ره)

هفته سوم امتحانات

15
قیام 15 خرداد

16

17

18
پایان امتحانات

19
اول ماه مبارک رمضان

20

21

منبع خبر: معاونت آموزشي - خدمات آموزشي

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط