معرفی کتاب درسی: اندیشه 2
16/04/1394

بشر از آغاز آفرینش همراه و همزاد دین بوده و نیاز به دین را همواره در خود می‌یافت. اگرچه آدمی در فطرت و نهاد خود به دین گرایش دارد، اما برای اینکه دین حق را در بعد اندیشه علمی و انگیزه عملی بیابد،‌ باید اقدام به تحقیق کند و محققانه دین حق را بپذیرد و به برنامه‌های عملی آن پای‌بند شود. از این امر به دین‌شناسی تحقیقی یاد می‌شود. دین مبین اسلام ازجمله ادیان توحیدی است که مدل پذیرش مبانی و اصول اساسی خود را مبتنی بر عقلانیت و به‌تعبیر یادشده دین‌شناسی تحقیقی استوار می‌داند و از دین‌شناسی تقلیدی در اصول انسان‌ها را بازمی‌دارد.
در این راستا دو درس اندیشه اسلامی 1 و 2 برای افزایش بینش دینی و نگاه محققانه به دین اسلام برای دانشجویان در دوره‌های کارشناسی ارائه می‌شود. درس اندیشه اسلامی2،‌ با مطالعه درباره دین و ضرورت آن، ‌مسائل گوناگون درباره پیامبری و امامت را بررسی می‌کند. نیز مسئله حکومت و سیاست را برای بیان دیدگاه اسلام در بعد اندیشه سیاسی مطرح می‌کند.
در کتاب پیش‌رو حجه‌الاسلام دکتر احمد واعظی کوشیده است تا دست‌کم پاره‌ای از جوانب دین‌شناسی را در عرصه پیامبری و امامت و حکومت مورد بررسی و کاوش قرار دهد. درواقع در این اثر کوشش شده است تا مدلی از اسلام شناسی تحقیقی در عرصه اندیشه سیاسی عرضه گردد. همچنین در کنار بیان دیدگاه اسلام در عرصه‌های یادشده، دیدگاه‌های رقیب را نیز مورد ارزیابی و نقادی قرار داده است.
 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط