ارتباط با ما


اطلاعات تماس
نشانی: قم - ابتدای بلوار جمهوری اسلامی - بین کوچه 4 و 6 - پلاک 72 - دانشگاه معارف اسلامی
پست الکترونیکی:
info@maaref.ac.ir
مرکز مخابرات:
321101-025
کد پستی: 37155555
صندوق پستی: 37155.6173