زمان بندی کارگاه های آموزش ضمن خدمت

عنوان دوره مخاطبین ظرفیت وضعیت تاریخ شروع تاریخ پایان مجموع ساعات برگزاری نام مدرس/مدرسین شرایط ثبت نام (اطلاعیه) گزارش برگزاری
کارگاه روش تدریس دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری خواهران(غیر از ورودی های 1395) 20 در حال ثبت نام 29 اردیبهشت 1396 30 اردیبهشت 1396 18 جناب آقای دکتر صادق ملکی کلیک کنید
کارگاه روش تدوین پایان نامه دانشجویان خواهران 20 برگزار شده 14 اردیبهشت 1396 15 اردیبهشت 1396 12 جناب آقای دکتر مجید طرقی کلیک کنید کلیک کنید
کارگاه روش نگارش مقالات علمی دانشجویان گرایش مدیریت فرهنگی و مشاوره 20 برگزار شده 6 اردیبهشت 1396 6 اردیبهشت 1396 12 جناب آقای دکتر طرقی کلیک کنید
کارگاه روش ارزشیابی تحصیلی دانشجویان خواهران - برادران (غیر از ورودی های 1395) 20 برگزار شده 1 اردیبهشت 1396 1 اردیبهشت 1396 8 جناب آقای دکتر صادق ملکی کلیک کنید کلیک کنید
دوره علمی - آموزشی مشاوره دانشجویان خواهر 30 برگزار شده 7 اردیبهشت 1396 8 اردیبهشت 1396 16 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مهکام کلیک کنید
دوره علمی - اموزشی مشاوره دانشجویان برادر 30 برگزار شده 17 فروردین 1396 18 فروردین 1396 16 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مهکام کلیک کنید کلیک کنید
اشتغال ملی – مذهبی خانمها دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری خواهران 30 برگزار شده 6 اسفند 1395 6 اسفند 1395 6 سرکار خانم دکتر مونس سیاح کلیک کنید
کارگاه روش ارزشیابی تحصیلی دانشجویان برادر (غیر از ورودی های 1395) 20 برگزار شده 15 بهمن 1395 15 بهمن 1395 8 جناب آقای دکتر صادق ملکی کلیک کنید کلیک کنید
کارگاه روش نگارش مقالات علمی ، گزارش تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد خواهر و برادر 20 برگزار شده 20 بهمن 1395 27 بهمن 1395 12 آقایان دکتر بیات- میرمحمدی کلیک کنید کلیک کنید
کارگاه روش تدریس دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برادر(غیر از ورودی های 1395) 20 برگزار شده 28 بهمن 1395 30 بهمن 1395 20 جناب آقای دکتر صادق ملکی کلیک کنید کلیک کنید
دوره علمی - اموزشی مشاوره دانشجویان برادر 30 برگزار شده 2 دی 1395 3 دی 1395 16 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مهکام کلیک کنید کلیک کنید
کارگاه روش تدریس دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برادر(غیر از ورودی های 1395) 20 برگزار شده 25 آذر 1395 27 آذر 1395 20 جناب آقای دکتر صادق ملکی کلیک کنید کلیک کنید
روش نگارش مقالات علمی، گزارش تحقیق ویژه دانشجویان گرایش اخلاق اسلامی و مبانی نظری اسلام 20 برگزار شده 13 آذر 1395 4 دی 1395 12 جناب آقای دکتر محمدجواد فلاح کلیک کنید کلیک کنید
دوره علمی – آموزشی مهارتهای زندگی دانشجویان خواهر(غیر از ورودی های 1395) 30 برگزار شده 19 آذر 1395 20 آذر 1395 12 جناب آقای دکتر عطوفی کلیک کنید کلیک کنید
کارگاه روش تدوین پایان نامه دانشجویان برادر کارشناسی ارشد (غیر از ورودی های 1395) 20 برگزار شده 4 آذر 1395 5 آذر 1395 12 جناب آقای دکتر طرقی کلیک کنید کلیک کنید
کارگاه روش ارزشیابی تحصیلی دانشجویان خواهر(غیر از ورودی های 1395) 20 برگزار شده 28 آبان 1395 28 آبان 1395 8 جناب آقای دکتر صادق ملکی کلیک کنید کلیک کنید
کارگاه روش تدوین پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد برادر(غیر از ورودی های 1395) 20 برگزار شده 20 آبان 1395 21 آبان 1395 12 جناب آقای دکتر طرقی کلیک کنید کلیک کنید
کارگاه تکنیکهای مشاوره دانشجویان خواهر(غیر از ورودی های 1395) 30 برگزار شده 12 آبان 1395 13 آبان 1395 16 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مهکام کلیک کنید کلیک کنید
روش تدوین پایان نامه ویژه برادران کلیه دانشجویان (برادران) 22 برگزار شده 6 آبان 1395 7 آبان 395 12 دکتر سید مجید طرقی کلیک کنید کلیک کنید
روش ارزشیابی کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد تا سال 1394 (برادران) 20 برگزار شده 30 مهر 1395 30 مهر 1395 8 آقای دکتر صادق ملکی کلیک کنید کلیک کنید
بایسته های استاد معارف (نحوه پاسخگویی به سوالات سیاسی دانشجویان) کلیه دانشجویان دانشگاه معارف اسلامی 40 برگزار شده 29 مهر 1395 29 مهر 1395 4 آقای دکتر محمدجواد هراتی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدوین پایان نامه (خواهران) دانشجویان کارشناسی ارشد(خواهران دوره 5) 25 برگزار شده 8 مهر 1395 9 مهر 1395 12 آقای دکتر طرقی کلیک کنید کلیک کنید
آینده پژوهی جمعیت ایران دانشجویان کارشناسی ارشد(خواهران دوره 4 و 5) 23 برگزار شده 10 اردیبهشت 1395 10 اردیبهشت 1395 10 خانم دکترلباف و خانم دکتر سیاح کلیک کنید کلیک کنید
روش تدریس دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (برادران دوره 8 و 9 ) 20 برگزار شده 1 اردیبهشت 1395 3 اردیبهشت 1395 20 آقای دکتر ملکی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدریس دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (خواهران دوره 4 و 5) 24 برگزار شده 15 اردیبهشت 1395 17 اردیبهشت 1395 20 آقای دکتر ملکی کلیک کنید کلیک کنید
بایسته های استاد معارف دانشجویان کارشناسی ارشد(خوهران دوره 3 و 4 و 5) 29 برگزار شده 18 اردیبهشت 1395 18 اردیبهشت 1395 4 آقای دکتر اسدی گرمارودی کلیک کنید کلیک کنید
تکنیک مشاوره،ازدواج،روابط دخترو پسر دانشجویان کارشناسی ارشد(خواهران دوره 3 و 4 و 5) 30 برگزار شده 23 اردیبهشت 1395 24 اردیبهشت 1395 15 آقای دکتر مهکام کلیک کنید کلیک کنید
عوامل آرامش بخش در خانواده (برادران) دانشجویان کارشناسی ارشد(برادران دوره 9) 10 برگزار شده 13 اسفند 1394 13 اسفند 1394 4 آقای دکتر بانکی کلیک کنید کلیک کنید
عوامل آرامش بخش در خانواده (خواهران) دانشجویان کارشناسی ارشد(خواهران- متاهلین) 32 برگزار شده 13 اسفند 1394 13 اسفند 1394 4 آقای دکتر بانکی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدریس(برادران) دانشجویان کارشناسی ارشد(برادران دوره 8 و 9) 14 برگزار شده 29 بهمن 1394 30 بهمن 1394 16 آقای دکتر فیروزی کلیک کنید کلیک کنید
روش ارزشیابی تحصیلی(خواهران) دانشجویان کارشناسی ارشد(خواهران دوره 3 و 4) 23 برگزار شده 6 اسفند 1394 7 اسفند 1394 8 آقای دکتر ملکی کلیک کنید کلیک کنید
روش ارزشیابی تحصیلی(برادران) دانشجویان کارشناسی ارشد (برادران دوره 8 و 9) 21 برگزار شده 21 بهمن 1394 23 بهمن 1394 8 آقای دکتر ملکی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدریس(خواهران) 22 برگزار شده 21 بهمن 1394 7 اسفند 1394 22 آقای دکتر ملکی کلیک کنید کلیک کنید
تکنیکهای مشاوره(خواهران) 23 برگزار شده 15 بهمن 1394 16 بهمن 1394 14 آقای دکتر مهکام کلیک کنید کلیک کنید
روش تدریس(برادران) 21 برگزار شده 9 دی 1394 10 دی 1394 16 آقای دکتر فیروزی کلیک کنید کلیک کنید
روش ارزشیابی (برادران) 14 برگزار شده 27 آذر 1394 27 آذر 1394 8 آقای دکتر ملکی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدریس(خواهران) 25 برگزار شده 13 آذر 1394 14 آذر 1394 16 آقای دکتر ملکی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدریس(برادران) 25 برگزار شده 5 آذر 1394 6 آذر 1394 16 آقای دکتر فیروزی کلیک کنید کلیک کنید
روش ارزشیابی(خواهران) 24 برگزار شده 29 آبان 1394 29 آبان 1394 8 آقای دکتر ملکی کلیک کنید کلیک کنید
روش ارزشیابی(برادران) 23 برگزار شده 28 آبان 1394 28 آبان 1394 8 آقای دکتر ملکی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدریس (برادران) 23 برگزار شده 22 آبان 1394 23 آبان 1394 16 آقای دکتر فیروزی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدریس(خواهران) 21 برگزار شده 14 آبان 1394 16 آبان 1394 20 آقای دکتر فیروزی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدوین پایان نامه(برادران) 17 برگزار شده 31 اردیبهشت 1394 1 خرداد 1394 12 آقای دکتر طرقی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدریس(خواهران) 20 برگزار شده 24 اردیبهشت 1394 26 اردیبهشت 1394 20 آقای دکتر فیروزی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدوین پایان نامه(خواهران) 23 برگزار شده 17 اردیبهشت 1394 18 اردیبهشت 1394 12 آقای دکتر طرقی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدریس (برادران) 25 برگزار شده 10 اردیبهشت 1394 12 اردیبهشت 1394 20 آقای دکتر فیروزی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدوین پایان نامه(برادران) 23 برگزار شده 3 اردیبهشت 1394 4 اردیبهشت 1394 12 آقای دکتر طرقی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدوین پایان نامه(خواهران) 24 برگزار شده 27 فروردین 1394 28 فروردین 1394 12 آقای دکتر طرقی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدوین پایان نامه(برادران) 24 برگزار شده 20 فروردین 1394 21 فروردین 1394 12 آقای دکتر طرقی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدریس(خواهران) 21 برگزار شده 21 اسفند 1393 23 اسفند 1393 20 آقای دکتر فیروزی کلیک کنید کلیک کنید
تکنیکهای مشاوره(خواهران) 26 برگزار شده 15 اسفند 1393 15 اسفند 1393 8 آقای دکتر مهکام کلیک کنید کلیک کنید
تکنیکهای مشاوره(خواهران) 30 برگزار شده 2 اسفند 1393 2 اسفند 1393 4 آقای دکتر رهنمایی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدوین پایان نامه(برادران) 19 برگزار شده 30 بهمن 1393 1 اسفند 1393 12 آقای دکتر طرقی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدریس(برادران) 24 برگزار شده 22 بهمن 1393 24 بهمن 1393 20 آقای دکتر فیروزی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدوین پایان نامه(خواهران) 20 برگزار شده 16 بهمن 1393 17 بهمن 1393 12 آقای دکتر طرقی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدریس(خواهران) 25 برگزار شده 5 بهمن 1393 7 بهمن 1393 20 آقای دکترملکی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدریس(برادران) 20 برگزار شده 8 بهمن 1393 10 بهمن 1393 20 آقای دکتر فیروزی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدوین پایان نامه(خواهران) 15 برگزار شده 27 آذر 1393 28 آذر 1393 12 آقای دکتر طرقی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدوین پایان نامه(برادران) 23 برگزار شده 20 آذر 1393 21 آذر 1393 12 آقای دکتر طرقی کلیک کنید کلیک کنید
روش ارزشیابی تحصیلی(برادران) 26 برگزار شده 13 آذر 1393 14 آذر 1393 8 آقای دکتر فیروزی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدوین پایان نامه(خواهران) 21 برگزار شده 6 آذر 1393 7 آذر 1393 12 آقای دکتر طرقی کلیک کنید کلیک کنید
روش ارزشیابی تحصیلی(برادران) 19 برگزار شده 30 آبان 1393 1 آذر 1393 12 آقای دکتر ملکی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدوین پایان نامه(خواهران) 17 برگزار شده 22 آبان 1393 23 آبان 1393 12 آقای دکتر طرقی کلیک کنید کلیک کنید
روش ارزشیابی تحصیلی(برادران) 9 برگزار شده 1 آبان 1393 2 آبان 1393 12 آقای دکتر فیروزی کلیک کنید کلیک کنید
روش ارزشیابی تحصیلی(خواهران) 24 برگزار شده 24 مهر 1393 25 مهر 1393 12 آقای دکتر فیروزی کلیک کنید کلیک کنید
روش ارزشیابی تحصیلی(برادران) 17 برگزار شده 19 مهر 1393 19 مهر 1393 8 آقای دکتر ملکی کلیک کنید کلیک کنید
روش ارزشیابی تحصیلی (خواهران) 23 برگزار شده 18 مهر 1393 18 مهر 1393 8 آقای دکتر ملکی کلیک کنید کلیک کنید
روش تدوین پایان نامه(خواهران) 21 برگزار شده 3 مهر 1393 4 مهر 1393 12 آقای دکتر طرقی کلیک کنید کلیک کنید