لیست اعضای هئیت علمی

لیست اعضای هیئت علمی تمام وقت

نام خانوادگی و نام

گرایش

سمت اجرایی

مرتبه علمی

 

1.

ارجینی - حسین

انقلاب اسلامی

معاون پژوهشی

استادیار

2.

امامی نیا - محمدرضا

مبانی نظری اسلام

 

استادیار

3.

پناهی آزاد – حسن

مبانی نظری اسلامی

مدیر گروه پژوهشی مبانی نظری اسلام

استادیار

 

4.

توکلی واسکس - یعقوب

انقلاب اسلامی

مدیر گروه آموزشی انقلاب اسلامی

استادیار

 

5.

حیدری فر - مجید

قرآن و متون اسلامی

 

استادیار

6.

دانشکیا - محمدحسین

تاریخ و تمدن اسلامی

مدیر گروه آموزشی تاریخ و تمدن اسلامی

استادیار

7.

رجبی - ابوذر

مبانی نظری اسلام

مدیر آموزشی

استادیار

8.

رکن الدینی - سیدحسین

اخلاق اسلامی

مدیر گروه آموزشی اخلاق اسلامی

استادیار

9.

فلاح - محمدجواد

اخلاق اسلامی

مدیر گروه پژوهشی اخلاق اسلامی

استادیار

10.

گرامی - غلامحسین

مبانی نظری اسلام

معاون آموزشی

استادیار

11.

مجد فقیهی - محمد علی

قرآن و متون اسلامی

مدیر گروه آموزشی قرآن و متون اسلامی

مربی

12.

هدایتی - محمد

اخلاق اسلامی

 

استادیار

13.

سامانی - سیدمحمود

تاریخ و تمدن اسلامی

 

استادیار

14.

میرمحمدی - سیدضیاءالدین

تاریخ و تمدن اسلامی

 

مربی

لیست اعضای هیئت علمی پاره وقت

نام خانوادگی و نام

گرایش

سمت اجرایی

مرتبه علمی

1.

احمدی حاجي كلائي - حمید

انقلاب اسلامی

استادیار

2.

آذربایجانی - مسعود

اخلاق اسلامی

دانشیار

3.

بیات - علی

تاریخ و تمدن اسلامی

دانشیار

4.

خسروپناه - عبدالحسین

مبانی نظری اسلام

مدیر گروه آموزشی مبانی نظری اسلام

استاد

5.

دولت خواه - محمد

مشاوره

مدیر گروه آموزشی مشاوره

استادیار

6.

رحمانی - جعفر

مدیریت فرهنگی

مدیر گروه آموزشی مدیریت فرهنگی

دانشیار

7.

رضایی رنانی (اصفهانی) - محمدعلی

قرآن و متون اسلامی

استاد

8.

گرجیان عربی – محمدمهدی

مبانی نظری اسلام

دانشیار

9.

مودب – سیدرضا

قرآن و متون اسلامی

استاد

10.

موسوی - سیدمحمود

استادیار