منبع : مركز اجراي آزمون

عنوان تاریخ
اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دکتری 1394 1394/10/26
اعلام تاریخ و زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی دکتری 1394 1394/10/06
اطلاعيه پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد 95 1394/10/01
سوالات متداول در خصوص آزمون و دوره کارشناسی ارشد 1394/09/30
مواد و منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 1394/09/30
مواد و منابع مصاحبه علمی آزمون دکتری سال 1394 1394/09/23
اسامی پذیرفته شدگان مرحلۀ اول آزمون ورودی دکتری 1394 1394/09/17
آزمون زبان دکتری آبان 94 1394/07/05
کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 94 و راهنمای شرکت در آزمون 1394/06/16
اسامي قبول شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد (ورودی مهر 1394) 1394/06/09
مشاهده کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 94 1394/06/02
مواد امتحانی، منابع و زمان آزمون جامع دکتری دانشجویان دوره ششم 1394/05/02
اعلام زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1394 1394/04/21
اعلام زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1394 1394/04/13
اعلام اسامی قبول شدگان اولیه آزمون کارشناسی ارشد 94 دانشگاه معارف اسلامی 1394/04/03
تمدید مهلت ثبت نام آزمون ورودی دکتری 1394 دانشگاه معارف اسلامی 1394/03/15
اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری «مدرسی معارف اسلامی» ‌1394 1394/02/24
مواد و منابع پیشنهادی آزمون دکتری 1394 دانشگاه معارف اسلامی 1394/02/23
سؤالات متداول آزمون دکتری دانشگاه معارف اسلامی 1394 1394/02/10
تمدید مهلت ثبت نام تا 25/فروردین/94 1394/01/17