گزارش کارگاه آموزشی روش تدریس مورخ 1 تا 3 اردیبهشت
27/02/1395

این کارگاه توسط معاونت آموزشی، واحد کارگاههای آموزشی در تاریخهای 1 الی 3 اردیبهشت و با حضور 20 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به مدت 20 ساعت با حضور استاد گرامی جناب آقای دکتر صادق ملکی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو انجمن مدیریت آموزش ایران) درسالن امام رضا(ع) دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید.
جلسه از ساعت 16 روز 1 اردیبهشت با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.
سپس جناب آقای دکتر ملکی مباحث خود را آغاز نمودند.

مباحث روز اول شامل :
- اهداف کارگاه
- ارکان تعلیم و تربیت
- مفاهیم رایج در امر تدریس
- الگوی عمومی تدریس
- اولین روز کلاس
- وظایف اجرایی مدرس
- مولفه های یک تدریس حرفه ای : برنامه ریزی، آمادگی، آموزش و مسئولیتهای حرفه ای
- ویژگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدرسان
- یادگیری و اهداف و همچنین اصول و قوانین حاکم بر یادگیری
روز اول کارگاه در ساعت 20 به پایان رسید.

مباحث روز دوم شامل:
- روشهای تدریس:روش تدریس فعال، روش تدریس غیر فعال
- یادگیری
- ارکان یاددهی - یادگیری
- مهارتهای مورد نیاز در یاددهی- یادگیری شامل 16 مهارت مطرح شد.
- تدوین طرح درس روزانه
- تدوین طرح درس ترمی
- سطوح یادگیری در حیطه شناختی- حیطه عاطفی - حیطه روانی و حرکتی
- نحوه نوشتن هدفهای تدریس شامل هدف کلی و هدف جزئی و اهداف رفتاری
- ارزشیابی ورودی
- ارزشیابی تراکمی
- تعیین تکلیف
- طرح تدریس به صورت گروهی و عملی انجام شد به نحوی که حضار به 5 گروه با توجه به گرایشهای تحصیلی تقسیم شدند و تکالیف داده شده را انجام دادند.(با نظارت استاد کارگاه)
انواع روشهای تدریس در چهار خانواده تحت عناوین زیر به شرکت کنندگان معرفی شد:
- تدریس پردازش اطلاعات
- تدریس فردی
- تدریس اجتماعی
- الگوی سیستم رفتاری
روش تدریس کارائی تیم و روش تفکر استقرایی بصورت عملی با مشارکت شرکت کنندگان اجرا شد.
روز دوم کارگاه در ساعت 19:30 به پایان رسید.

روز سوم کارگاه از ساعت 8 صبح شروع شد.
-روش های تدریس اعضای تیم، یادسپاری، پرسش گری به روش مدرس محور و پیش سازمان دهنده بصورت عملی هر کدام در یک جلسه برای شرکت کنندگان اجرا شد.
در بین تدریس استاد ، 5 نفر از دانشجویان هر کدام به مدت 20 دقیقه تدریس انجام دادند و سپس مورد نقد و بررسی بقیه حضار قرار گرفت.
نظرسنجی های انجام شده از شرکت کنندگان در کارگاه نشان میدهد که حضار از کارگاه رضایت مطلوب داشتند و روشهای تدریس مطروحه در کارگاه را مفید میدانستند و قابل اجرا در کلاسهای تدریس خود.
 

منبع خبر: آموزش ضمن خدمت

مواضيع ذات علاقة
الإنجازات
دفترچه دروس سرفصل ها