معرفی کتاب: اصول اخلاقي ـ تربيتي ارتباط گفتاري در قرآن و حديث
11/06/1395

اصول اخلاقي ـ تربيتي
ارتباط گفتاري در قرآن و حديث
نويسنده: محمدحسن باجلان
 

بـِسْم‌ِ اللَّهِ الرَّحْمَٰن‌ِ الرَّحِيم‌ِ
الرَّحْمَٰنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

ارتباط گفتاري از اقسام ارتباطات انساني و مهم‌ترين جلوه تعامل انساني است و شناختن مباني، اصول، شيوه‌ها و آداب و نيز گونه‌ها، اركان و كاركردهاي آن، نقش مؤثري در تعالي آدمي دارد. ارتباط گفتاري، موضوعي بين ارشته‌اي و با موضوعات متعدد مرتبط است. دستمايه‌ها و گوهرهاي بي‌شماري در قرآن و احاديث معصومان (ع) درباره مباني، اصول، آداب و اهميت گفتار وجود دارد. در قرآن كريم و روايات، نقش و نيز عوامل و موانع ارتباط گفتاري مؤثر و سودمند، همچنين آداب گفتگو با اشخاص و گروه‌هاي مختلف با دقت و ظرافت‌ طرح شده است. تبیین این موضوع می تواند افزون بر بازتاب آموزه‌های ژرف و دل‌انگیز اسلام در اين عرصه، بستر بهبود مناسبات فردي و اجتماعي را فراهم آورد.
معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی در راستای رسالت خود مبنی بر ارتقاي علمی اساتید محترم معارف اسلامی در زمینه تبیین ارتباط گفتاری از منظر آیات قرآنی اقدام به نشر کتابی با عنوان اصول اخلاقی ـ تربيتیِ ارتباط گفتاری در قرآن و حديث نموده است. اثر حاضر حاصل تلاش علمی جناب آقای محمدحسن باجلان است که در چهار بخش ارائه شده است: بخش اول: مفهوم و جايگاه ارتباط گفتاري در قرآن و حديث؛ بخش دوم: اصول اخلاقي ـ‌ تربيتي؛ بخش سوم: ارتباط گفتاري؛ بخش چهارم: اصول اخلاقي ـ تربيتي ارتباط گفتاري در قرآن و حديث.
 

منبع خبر: معاونت پژوهش

مواضيع ذات علاقة
الإنجازات
دفترچه دروس سرفصل ها