معرفی جدیدترین کتاب های دانشگاه معارف اسلامی
11/06/1395

اصول اخلاقي ـ تربيتي
ارتباط گفتاري در قرآن و حديث
نويسنده: محمدحسن باجلان
 

بـِسْم‌ِ اللَّهِ الرَّحْمَٰن‌ِ الرَّحِيم‌ِ
الرَّحْمَٰنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

ارتباط گفتاري از اقسام ارتباطات انساني و مهم‌ترين جلوه تعامل انساني است و شناختن مباني، اصول، شيوه‌ها و آداب و نيز گونه‌ها، اركان و كاركردهاي آن، نقش مؤثري در تعالي آدمي دارد. ارتباط گفتاري، موضوعي بين ارشته‌اي و با موضوعات متعدد مرتبط است. دستمايه‌ها و گوهرهاي بي‌شماري در قرآن و احاديث معصومان (ع) درباره مباني، اصول، آداب و اهميت گفتار وجود دارد. در قرآن كريم و روايات، نقش و نيز عوامل و موانع ارتباط گفتاري مؤثر و سودمند، همچنين آداب گفتگو با اشخاص و گروه‌هاي مختلف با دقت و ظرافت‌ طرح شده است. تبیین این موضوع می تواند افزون بر بازتاب آموزه‌های ژرف و دل‌انگیز اسلام در اين عرصه، بستر بهبود مناسبات فردي و اجتماعي را فراهم آورد.
معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی در راستای رسالت خود مبنی بر ارتقاي علمی اساتید محترم معارف اسلامی در زمینه تبیین ارتباط گفتاری از منظر آیات قرآنی اقدام به نشر کتابی با عنوان اصول اخلاقی ـ تربيتیِ ارتباط گفتاری در قرآن و حديث نموده است. اثر حاضر حاصل تلاش علمی جناب آقای محمدحسن باجلان است که در چهار بخش ارائه شده است: بخش اول: مفهوم و جايگاه ارتباط گفتاري در قرآن و حديث؛ بخش دوم: اصول اخلاقي ـ‌ تربيتي؛ بخش سوم: ارتباط گفتاري؛ بخش چهارم: اصول اخلاقي ـ تربيتي ارتباط گفتاري در قرآن و حديث.
 

 
بررسي تطبيقي آرامش رواني در قرآن و روان‌شناسي
نويسنده: دکتر مهرداد ويس‌کرمي
 


آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دل‌ها آرامش مي‌يابد.
يکي از مباحث مهم ميان‌رشته‌اي در مطالعات تفسيري و روان‌شناختي، «آرامش رواني» است. دانشگاه معارف اسلامي که اهتمام ويژه‌اي به ارائه تحقيقات ميان‌رشته‌اي و متناسب با مخاطبان دانشگاهي دارد، اقدام به چاپ کتابي با عنوان بررسي تطبيقي آرامش رواني در قرآن و روان‌شناسي نموده است. اين اثر که به‌کوشش آقاي دکتر مهرداد ويس کرمي به تحرير درآمده، با هدف مقايسه «آرامش» در دو عرصه تفسير و روان‌شناسي، مفاهيم آيات مربوط را در چهار فصل تنظيم نموده است:
فصل اول: جايگاه روان در روان‌شناسي نوين و نسبت آن با نفس و روح در قرآن؛
فصل دوم: تبيين آرامش رواني و نسبت آن در قرآن و روان‌شناسي؛
فصل سوم: نسبت عوامل و موانع اصلي آرامش در قرآن و روان‌شناسي؛
فصل چهارم: جمع‌بندي و نتيجه‌گيري.
نويسنده اين کتاب که از فارغ‌التحصيلان مقطع دکتري دانشگاه معارف اسلامي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي لرستان است، تلاش نموده تا علاوه بر رويکرد انتقادي به مباحث روان‌شناسي جديد، ديدگاه‌هاي ايجابي را در حيطه‌هاي مشترک ميان اسلام و روان‌شناسي مطرح نمايد. اين تلاش در جهت جامه عمل پوشاندن به رهنمودهاي مقام معظم رهبري، مبني بر اسلامي کردن دانشگاه‌هاي کشور است. از نگاه نويسنده، آرامش رواني که در علم روان‌شناسي مطرح است، صرفاً از يک تعادل فيزيولوژيک خبر مي‌دهد؛ اما نگرش قرآن دراين‌باره بسيار فراتر از تعادل فيزيولوژيک و مستلزم افزايش ايمان، معرفت و قرب الهي است.

 


 


آشنايي با دانش اخلاق اسلامي
درآمدی بر فلسفه علم اخلاق اسلامی
نويسنده: مهدي احمدپور
 

با توجه به اينکه مراکز حوزوي و دانشگاهي مرتبط با رشته اخلاق اسلامي از نبود متن منسجم و جامعي رنج برده و از طرفي دانشجويان کارشناسي‌ارشد رشته‌هاي اخلاق اسلامي به‌ويژه رشته مدرسي معارف اسلامي، گرايش اخلاق اسلامي و طلاب مركز تخصصي اخلاق حوزه علميه قم بدون آشنايي منسجم نسبت به پیشینه اخلاق اسلامی و عدم گذراندن دروس پیش‌نیازِ لازم در این زمینه این مقطع تحصیلی را سپري مي‌كنند، جهت رفع اين ضعف، دانشگاه معارف اسلامي با همکاری مرکز تخصصی اخلاق حوزه علمیه قم (دار الهدي) مصمم به تهيه و تدوين متنی با عنوان«دانش اخلاق اسلامي» گردید.
براین‌اساس متن اوليه این درس توسط محقق ارجمند حجت‌الاسلام والمسلمين مهدي احمدپور تهیه و پس از ارزیابی و ارائه پیشنهادها مقرر گردید این اثر از طرف دانشگاه معارف اسلامی و مرکز تخصصی اخلاق اسلامی به صورت مشترک منتشر شود. کتاب حاضر که دربردارنده ديدگاه‌هاي مطرح شده درباره علم اخلاق اسلامي است، ضمن تبيين رئوس ثمانيه علم اخلاق اسلامي، با گردآوري ديدگاه‌هاي مطرح شده در مورد دانش اخلاق اسلامی، آگاهی دانش‌پژوهان را در این عرصه ارتقا مي‌بخشد. اثر حاضر عهده‌دار دو واحد درسی است و دو واحد دیگر نیز در مرحله سامان‌دهی و اجراست.
 اخلاق در ورزش
اخلاق کاربردي ويژه رشته‌هاي تربيت بدني و علوم ورزشي
نويسنده: علي تاج‌بخشورود عرصه‌هاي مختلف ورزش به کشور ما زمينه ظهور و بروز مسائل اخلاقي را در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي فراهم ساخته است؛ از اين‌رو پرداختن مسائل اخلاقي در ورزش متناسب با فرهنگ ملي و اسلامي حائز اهميت است و مي‌تواند راه را براي زمينه‌سازي تربيت اخلاقي و مواجهه اخلاق مدارانه بر اساس آموزه‌هاي ديني در عرصه ورزش فراهم سازد.
دانشجويان علوم ورزشي و تربيت بدني ازجمله اقشاري هستند که مي‌توانند براساس دانش‌هاي مورد نياز به اين امر مدد رسانده و مروج اخلاق باشند. کتاب حاضر که بر اساس مهم‌ترين نيازهاي اخلاقي دانشجويان رشته‌هاي تربيت بدني و علوم ورزشي و توجه به معارف اسلامي تدوين شده است، عهده‌دار چنين رسالتي است. نويسنده محترم کتاب ضمن توجه به عرصه‌هاي اخلاق فردي، اجتماعي و خانوادگي و نيز توجه به مقوله‌ اخلاق در ورزش، دانشجويان را با مهم‌ترين اصول و مسائل اخلاقي آشنا ساخته و با بيان مهم‌ترين فضائل و رذايل اخلاقي به راهکارهايي در ايجاد فضايل و برون رفت از رذايل اشاره کرده است؛ در بخش پاياني اين اثر نيز مهم‌ترين چالش‌هاي اخلاق ورزشي مثل تباني، دوپينگ و ... مورد تحليل و بررسي قرار گرفته‌است.
 


 مدل آرامش در اخلاق اسلامي و معنويت‌هاي جديد
نويسنده: حسين باقري


انسان تشنه آرامش با تلاطم در جریان‌های موجود معنوی و عرفان‌های کاذب، علی‌رغم تلاش بی‌وقفه به ساحل آرامش نخواهد رسید. علت این کاستی رهاکردن دین و آموزه‌های وحیانی به عنوان اصیل‌ترین منبع آرامش‌بخش انسان است. مکتب حیات‌بخش اسلام، انسان را منور به نور فطرت دانسته و آرامش حقیقی را در پناه ذات الهی قابل تحصیل می‌داند. از این‌رو ضرورت طرح الگوی آرامش از منظر آیات و روایات، به‌عنوان یگانه راه ایمن در کسب این اصل حیاتی آشکار می‌شود.
نويسنده گرامی جناب آقای دکتر حسین باقری در اثر حاضر سعی کرده‌اند با روش مقایسه‌ای نخست بدیل‌ها و الگوهای مکاتب دیگر به‌ویژه معنویت‌های نوپدید را نقد و بررسی و در نهایت مدلی پیشنهادی از آرامش مبتنی بر آیات و روایات اسلامی ارائه کند. براین اساس ایشان مباحث را در هفت فصل با عناوین: 1. آرامش در روان‌شناسي و مفاهيم متقابل، 2. کليات معنويت‌هاي جديد، 3. آرامش در معنویت‌های جدید، 4. آرامش در اخلاق اسلامی، 5. عوامل ایجاد آرامش، 6 . موانع بقای آرامش، 7. مقايسه و ارائه مدل، بررسی و مدل پیشنهادی آرامش از منظر اخلاق اسلامی را همراه با راهکارهای حصول به آن ارائه کرده است. 


عشق و دل‌بستگي از منظر عرفان، اخلاق و تربيت اسلامي
نويسنده: ياسين كمالي‌وحدت
 

کتاب عشق و دل‌بستگي از منظر عرفان، اخلاق و تربيت اسلامي اثر جناب آقاي حجت الاسلام ياسين کمالي وحدت، ضمن تحليل و تفسير معناي عشق و محبت، به بيان پيشينه آن در ميراث انساني و اسلامي مي‌پردازد. اين اثر از دریچه روان‌شناسي و اسلامي و نیز بررسی تطبیقی این دو، ضمن ارائه اصل این ديدگاه، به آسيب‌شناسي مسئله عشق و دل‌بستگي پرداخته است و با توجه به مشکلات و آسيب‌هاي پيش‌رو، پيشنهادهایی را در جهت حل بحران‌هاي پدیدآمده ارائه مي‌دهد. اين اثر تلاش مي‌کند با رويکرد معارفي و تأکيد بر آموزه‌هاي قرآن، روايات و ميراث اسلامي، برخي ديدگاه‌هاي رقيب را به نقد بکشد و ضمن آگاهي‌بخشي به خواننده در اين حوزه، به جنبه‌هاي عملي این مسئله نيز توجه کند.

 

منبع خبر: معاونت پژوهش

مواضيع ذات علاقة
الإنجازات
دفترچه دروس سرفصل ها