جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمدجواد پاشایی، مقطع دکتری
13/07/1395

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمدجواد پاشایی، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام، چهارشنبه 14/07/1395 ساعت 19 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای محمدجواد پاشایی: کاربست بعد هستی شناختی علم حضوری در الهیات بالمعنی الاخص از منظر حکمت متعالیه.
استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین دکتر کیاشمشکی.
استاد مشاور: حجت الاسلام والمسلمین دکتر عسگری سلیمانی امیریه.
اساتید داور: حجت الاسلام والمسلمین دکتر شیروانی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر امامی نیا، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد باقر ملکیان.

منبع خبر: امور پایان نامه ها

مواضيع ذات علاقة
الإنجازات
دفترچه دروس سرفصل ها