اعضای هیات علمی

- جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدیان (رئیس نهاد و رئیس هیأت امنا)
- جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روح ا... شاکری (رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنا)
- حضرت آیت ا... سید هاشم حسینی بوشهری (عضو هیأت امنا)
- جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ابراهیم کلانتری (عضو حقیقی هیأت امنا)
- جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدی ابراهیمی (عضو حقیقی هیأت امنا)
- جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضا حاج ابراهیم (عضو حقیقی هیأت امنا)
- معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (عضو حقوقی هیأت امنا)
- وزیر علوم تحقیقات و فناروی (عضو حقوقی هیأت امنا)
- رئیس سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور (عضو حقوقی هیأت امنا)