اعضای هیأت رئیسه دانشگاه معارف اسلامی

- جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روح ا... شاکری (رئیس دانشگاه)
- جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسین ارجینی (معاون پژوهشی)
- جناب آقای دکتر گرامی (معاون آموزشی)
- جناب آقای دکتر کمالی (مدیر امور دانشجویی و فرهنگی)
- جناب آقای سید محمد مبینی پور (مدیر طرحهای عمرانی)
- جناب آقای علی احمد عاشوری (سرپرست معاونت اداری مالی و پشتیبانی)
- جناب آقای اسماعیل اکبری (رئیس اداره حراست)