تمدید ثبت نام آزمون ورودی دوره دکتری مدرسی معارف اسلامی

به اطلاع متقاضیان ثبت نام آزمون ورودی دوره دکتری مدرسی معارف اسلامی می‌رساند ثبت نام آزمون، تا تاریخ ۷/۸/۱۳۸۸ تمدید گردید. در ضمن تاریخ فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نمی‌باشد.

Read more...