تغییر تاریخ آزمون زبان انگلیسی و تمدید مهلت ثبت نام

به اطلاع دانشجویان محترم دکتری می 
رساند، بنابر مصوبه آموزش، تاریخ برگزاری آزمون زبان انگلیسی به
روز پنج شنبه ۱۶/شهریور/۹۶ ساعت ۹ صبح
، تغییر یافت؛ بر این اساس مهلت ثبت
نام در این آزمون نیز تا تاریخ ۹/شهریور/۹۶ تمدید شد.
دانشجویان داوطلب، جهت شرکت در آزمون، فرم ثبت  نام موجود در سایت را تکمیل و
مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ (پانصد هزار) ریال به شماره حساب ۲۱۷۲۳۴۳۵۰۱۰۰۷ به نام دانشگاه معارف
اسلامی نزد بانک ملی واریزکرده و اصل فیش واریزی را به همراه فرم ثبت  نام به
کارشناس آموزش، جناب آقای مهربخش تحویل دهند.
 

جهت دانلود فرم ثبت نام آزمون،
اینجا
را کلیک کنید.
 

Read more...