شروع ثبت نام ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ پایان ثبت نام - ساعت ۲۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
تاریخ آزمون ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ هزینه آزمون ۵۰۰۰۰۰ ریال
توضیحات خرید کارت آزمون قبل از اقدام به ثبت نام الزامی می باشد. اعلام وضعیت اعلام نتایج (مشاهده کارنامه)