جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 100

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

زندگی نامه، آثار و تحلیل اندیشه های پائلو کوئلیو

نویسنده: سیدمحمد موسویان
استاد راهنما: محمد تقی فعالی -
استاد مشاور: ابراهیم کلانتری -
استاد داور: رضا حاجی ابراهیم -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 31/06/1389
چکیده:

چكيده
گرايش به معنويت و عرفان ريشه در فطرت انسان‌ها دارد. امروزه با فروپاشي نظام‌هاي مادي‌گرايي چون؛ ماركسيسم و فرويديسم، خلاء حاصل از فقدان ايمان و معنويت و به دنبال آن نياز بشر به معنويت و عرفان بيشتر احساس مي‌شود.
پائولوكوئليو رمان نويس مشهور برزيلي، نويسنده‌اي است كه با زيركي از اين فرصت و موقعيت به خوبي استفاده كرده و به منظور پركردن خلاء معنوي موجود در جهان، داستان‌هايي به ظاهر عرفاني مي‌نويسد. اين مدّعي عرفان، دوران پرتلاطم و پرفراز و نشيبي را پشت سرگذاشته است؛ در دوران جواني ايمان مسيحي خود را از دست داده و با مطالعه‌ي كتاب‌هاي ماركس و انلگس به كفر، بي‌ديني و الحاد روي آورده است. علاوه بر اين سوابقي چون؛ سه مرتبه بستري شدن در تيمارستان، سه مرتبه زندان، اعتياد، به انواع مواد مخدر گرايش به سحر و جادو و شيطان‌پرستي در كارنامه‌ي اوست. از اين نويسنده‌ي برزيلي تاكنون نوزده كتاب به چاپ رسيده كه مهم‌ترين و مشهورترين آن‌ها، كتاب كيمياگر است.
توجه به اين نكته لازم و ضروري است كه؛ جهان‌بيني‌هاي مختلف و منابع فكري گوناگوني چون؛ شمنيسم، تائوئيسم، ماركسيسم، فرويديسم، شيطان‌پرستي، عرفان سرخ‌پوستي و عرفان مسيحي برانديشه و آثار كوئليو تأثير فراواني داشته‌اند. علاوه بر اين او در خلق آثارش از شاعران و نويسندگاني چون؛ مولوي، سعدي، بورخس، هنري ميلر، خورخه آمادو و ماركي دوساد بهره‌ي فراواني برده است.
پائولوكوئليو به دليل كثرت منابع فكري، انديشه‌هاي متعدد و گاه متناقضي از خود بروز داده است. سحر و جادو، پلوراليسم ديني، تجربه‌ي ديني، شريعت ستيزي، فمينيسم،‌ عرفان سكس و ترويج رقص و موسيقي، مستي و مي‌ بارگي از جمله مهم‌ترين آموزه‌هاي كوئليو به شمار مي‌رود.
حق اين است كه تعاليم و آموزه‌هاي عرفاني پائولوكوئليو نه تنها در تضاد با منطق و نيروي عقل قرار دارد بلكه با بسياري از آموزه‌هاي مسيحيت نيز سازگاري نداشته و علاوه بر آن از ديدگاه اسلام و تعاليم آسماني آن نيز مردود و فاقد ارزش و اعتبار مي‌باشد.

واژگان كليدي:
پائولوكوئليو Paulocoelho ـ عرفان Mysticism ـ كيمياگر oAlquimista ـ نيهيليسم Nihilism جادو Magic ـ شيطان پرستي Satanism ـ عشق Love