جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 149

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بررسی تاریخ، باورها و پراکندگی جغرافیایی شیعیان خوجه اثنی عشری

نویسنده: رحمت زمانی
استاد راهنما: محمدرضا وصفی -
استاد مشاور:
استاد داور: فاطمه جان احمدی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 13/02/1391
چکیده:

چکیده
شیعیان خوجه اثناعشری، گروهی از مسلمانان شیعه دوازده امامی هستند که ریشه قومی و نژادی در هند دارند. قرنها پیش، گروهی از هندوهای متعلق به قوم لوهانا، از طبقه اشراف، توسط فردی شیعه اسماعیلی مذهب، به گواهی تاریخ، به نام پیر صدرالدین، از هندویسم به مذهب اسماعیلیه، تغییر کیش داده اند. لفظ "خوجه " را برآمده از واژه"خواجه" می‌دانند. بعد از مدتی، با ورود آقاخان به هند، زمام امور اسماعیلیان هند به دست وی افتاد. او دست به تغییراتی زد که بعدها موجب بروز انشقاق در میان خوجه‌ها گردید، به طوری که برخی به مذهب تسنّن در آمدند. از جمله جداشدگان نیز عده قلیلی بودند که هنگام مسافرت زیارتیشان به کربلا، توسط علمای کربلا به تشیع دوازده امامی هدایت شده و از آن پس، به خوجه‌های شیعه دوازده امامی مشهور گردیدند. مشکلاتی که اسماعیلیان برای این گروه قلیل به وجود آوردند و نیز بلایایی همچون قحطی، موجب مهاجرت برخی از آنان به مناطق آفریقای شرقی و بعدها، به مناطق دیگر آفریقا، گردید. به تدریج با پشت سر گذاشتن مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی و بروز برخی مشکلات منطقه ای در آفریقا، جمعیتی از آنان به اروپا و آمریکای شمالی و...، مهاجرت نمود و بدین ترتیب، در اقصی نقاط عالم پراکنده شدند. سیاست تشکیل جماعت و اهتمام به تبلیغ معارف اهل بیت و تلاش فراوان در حوزه اقتصاد و رفع محرومیتها، از این گروه، یک گروه شیعه موفق ساخت که امروزه تحت مدیریت فدراسیون جهانی به تلاشهای خود ادامه می‌دهد.
کلید واژه: خوجه، اسماعیلیه، شیعیان خوجه دوازده امامی، جماعت، مهاجرت، فدراسیون.