جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 17

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

اخلاق و طنز با رویکرد اسلامی

نویسنده: مهدی فدایی
استاد راهنما: احد فرامرز قراملکی -
استاد مشاور: محمدجواد فلاح -
استاد داور: مسعود آذربایجانی - احمد دیلمی - سید محمد علی دیباجی فروشانی -
مقطع: دکتری
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 26/06/1396
چکیده:

چکیده
طنز و طنزپردازی به‌دلیل موقعیت ادبی و اثرگذاری‌ای که دارد، همیشه در معرض تحلیل‌ها و بررسی‌های اخلاقی قرار می‌گیرد؛ از طرف دیگر، طنز می‌تواند به عنوان یک شیوه هنری جذاب(در همه قالب‌هایش: روایی، مکتوب و شفاهی) در خدمت تعلیم و ترویج اخلاق فردی و اجتماعی باشد. بر این اساس در این طرح مناسبات اخلاق و طنز در دو سویه بررسی می‌شود: اخلاق طنز(اصول اخلاقی و چالش‌های اخلاقی)، نقش طنز در رشد اخلاق. شیوع گسترده ارتباطات از یک سو و جذابیت شوخ طبعی و طنز از سوی دیگر موجب گستردگی طنز در رسانه‌ها و ادبیات محاوره‌ای (چه در گفتگوهای شفاهی و چه در ارتباطات با فناوری‌های جدید شده است. طنز به دلیل ماهیتی که دارد هم می‌تواند ابزاری در جهت رشد اخلاقی باشد و هم در صورت خروج از حدود اخلاقی مضر به اخلاق و حتی مروج ناهنجارهای‌ها باشد. لذا ضروری است در این جاده دو طرفه به جنبه‌های مختلف اخلاقی طنز و تأثیرات و نقش طنز در اخلاق پرداخته شود. هدف اصلی این طرح تعیین کردن مناسبات اخلاق و طنز بر اساس آموزه‌های اسلامی جهت پیشبرد اهداف عالی دین در حوزه بینش و رفتار است. برخی از اهداف فرعی این طرح نیز عبارتند از: 1. مشخص نمودن اصول اخلاقی طنز بر اساس آموزه‌های اسلامی به جهت تولید طنز فاخر؛ 2. تعیین راه حل‌های برون رفت از چالش‌های اخلاقی موجود در حوزه طنز و طنزپردازی؛ 3. تعیین کردن روش طنز به عنوان یکی از ابزارهای هنری جهت ترویج و آموزش اخلاق همگانی در جامعه؛ در این تحقیق پس از جمع آوری داده‌ها از طریق اسناد کتابخانه‌ای از روش تحلیل کیفی و عقلی جهت تحلیل و تجزیه داده‌ها استفاده می‌شود. دراین طرح به اقتضاء مسائل مورد بحث از استدلال منطقی قیاسی، تمثیل، تشبیه، تجرید، تشخیص مقایسه و... استفاده می¬کنیم. برخی از نتایج تحقیق عبارتند از: 1. دلالت واژه طنز بر یک روش ادبی، واژه¬ای تازه¬وارد در ادبیات فارسی است. 2. هشت اصل اخلاقی صداقت، میانه‌روی، بی‌طرفی، احترام، رعایت حریم خصوصی، تناسب، پیش‌بینی‌پذیری و پاسخگویی در حوزه فناوری طنز، راهبردهایی قاعده‌مندند کـه اسلوب تعهد، حق‌ و کیفیت ارتباطی در این نوع ادبی را مدیریت می‌کنند. 3. طنزهای نژادپرستانه و جنسیتی از این جهت که فرد را نسبت به مسئولیت‌های اخلاقی‌اش رها می‌کند، غیراخلاقی‌اند. 4. طنز بر اساس مدل رشد اخلاقی شش مرحله‌ای، در گام‌های بازانگاری، شناخت‌افزایی، خودانگیختگی و مهارت‌ورزی نقش موثری در فرآیند رشد و تعالی اخلاق در مخاطبین خود ایفا می‌کند.
واژگان کلیدی
اخلاق، اخلاق کاربردی، اخلاق حرفه‌ای، اخلاق طنز، طنز، هجو، هزل، اصول اخلاقی، چالش‌های اخلاقی طنز، رشد اخلاقی، کارکردهای اخلاقی طنز