جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 210

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

نقش حوزه علمیه اصفهان در تحول علوم در عصر صفوی

نویسنده: هادی کاظم زاده مزرعه
استاد راهنما:
استاد مشاور: حسین کلباسی اشتری -
استاد داور: محمدرضا بارانی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 31/06/1392
چکیده:

چکیده:
توجه به نقش علما در دورانهای مختلف تمدن اسلامی، ضرورتی است که هر محقق و پژوهش‌گری در زمینه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی باید به آن توجه ویژه بنماید. در تحقیق در باره «نقش حوزه علمیه اصفهان در تحول علوم در عصر صفوی» بر آن شدیم تا به قسمتی از نقش این حوزه و علمای آن در تحول علوم در عصر صفوی بپردازیم. این نقش‌آفرینی، مقدمات و زمینههایی می‌طلبید که برخی از این زمینه‌ها‌ عبارت بود از: رسمی شدن مذهب حقه تشیع در ایران و بوجود آمدن اولین امپراطوری شیعی در جهان اسلام، امنیت بوجود آمده در سایه حکومت قوی متمرکز، دعوت از علمای شیعه سایر بلاد به ایران، تفویض مَناصب خاص به علما، توجه به عالمان فقیه به عنوان نایبان عام امام زمان(عج)، جنبش علمی موجود و فضای مهیا، شرایط اقتصادی مناسب و ... . با وجود این زمینه‌ها‌، علوم مختلف عقلی و نقلی و حتی علوم غریبه و علوم فنی و... در دامن حوزه علمیه اصفهان رشد کرد؛ در این میان نقش فقه و فلسفه بخاطر بسترها و نیازهای جدید شکل گرفته بسیار چشمگیر بود. حاصل تلاشهای علمی این دوره را می‌توان تحت عنوان «مکتب فقهی- فلسفی اصفهان» معرفی نمود. این مکتب برای خود ویژگی‌هایی دارد که از جمله مهمترین این ویژگیها، شیعه بودن تمام علمای این مکتب، داشتن جنبه تالیفی پُرتوان، خلاقیت و عدم التقاط، جامعیت، رویارویی باظاهر گرایان تندرو و صوفیه نادان، تضارب آراء و وجود اختلاف میان حکما (آزادی اندیشه) و ... می‌باشد. عالمان فراوانی در این حوزه و مکتب علمی پرورش یافتند که شماره کردن آنها از عهده این نوشته کوتاه خارج است. ما در این نوشته تنها به برخی از عالمان این دوره که هم در فقه و هم در فلسفه در دوران خود مشهور و اثرگذار بودند اشاره ای مختصر و کوتاه کرده، با بیان حاصل تلاششان، اثرگذاری این مکتب را در دوره‌ها‌ی بعد بررسی نمودیم.
کلید واژه‌ها‌: نقش حوزه علمیه اصفهان، عصر صفوی، شیعه، مکتب اصفهان