جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 23

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

کاربست عملی باور به اوصاف الهی از منظر المیزان

نویسنده: توران جعفری
استاد راهنما: غلامحسین گرامی -
استاد مشاور: محمد رضا امامی نیا -
استاد داور: سید احمد غفاری قره باغ -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: مبانی نظری اسلام
تاریخ دفاع: 13/09/1396
چکیده:

چکیده
الهیات کاربردی، از مسائل مهم و مورد توجه قرآن کریم است؛ به همین دلیل، متفکران مسلمان، از ابعاد متفاوتی این اوصاف را مورد توجه قرار داده‌اند.
اعتقاد و باور به اوصاف الهی می‌تواند، نقش بسزایی در زندگی انسان داشته باشد؛ ولی متأسفانه این جنبه از بحث ـ کارکرد باور به اوصاف الهی در زندگی ـ به ندرت از سوی متفکران مسلمان مورد توجه قرار گرفته است.
تحقیق حاضر، تأثیر عملی باور به اوصاف الهی در زندگی، بر اساس تفسیر المیزان علامه طباطبایی را، بررسی کرده است. باور به اوصافی مانند: علم، ربوبیت، خالقیت و...، در روابط فردی، در دو حوزه رابطه انسان با خدا ـ از جهت عبادت، اطاعت، شکرگزاری، توکل به او و استعانت از او ـ و رابطه انسان با خود، در دو بخش مواجهه معرفتی با خود ـ از جهت احساس کرامت، هدفمندی، خلافت الهی و ماهیت الهی داشتن ـ و مواجهه رفتاری با خود ـ از جهت رعایت تقوا، مراقبه اعمال، تفکر و کنترل خواهش‌های نفسانی ـ بسیار تأثیرگذار است. هم‌چنین، توجه به اوصاف الهی در رفتارهای اجتماعی انسان، در سه حوزه اخلاق اجتماعی ـ تعاون بر نیکی، احسان، وفای به عهد، ایجاد صلح، عفت و ادب اجتماعی ـ، رفتارهای اقتصادی ـ در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف ـ و رفتارهای سیاسی ـ ولایت‌مداری، استقلال،عزت، جهاد با کفر، اتحاد و ... ـ می‌تواند موجب تحولات شگرفی در جامعه شود.

واژگان کلیدی
باور، اوصاف الهی، المیزان، روابط انسان.