جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 241

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بررسی آیات متشابه در حوزه عصمت پیامبر اکرم (ص)

نویسنده: سید محسن کاظمی
استاد راهنما: علی نصیری -
استاد مشاور: عبدالحسین خسروپناه -
استاد داور: محمدصفر جبرائیلی - محمد حسن قدردان قراملکی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: آشنایی با منابع اسلامی
تاریخ دفاع: 24/09/1390
چکیده:

چکيده:
پيشينه عصمت پيامبر اکرم (ص) از گناه و تمامي امور نفرت‌زا همچون سهو و خطا به نخستين سال‌هاي ظهور اسلام باز مي‌گردد. قرآن کريم، اهل‌بيت عصمت (ع)، صحابه و تابعين پيامبر نخستين مدافعان عصمت به شمار مي‌روند که در کنار دلايل محکم عقلي، تفسيرگر آيات متشابهي است که به دليل برخي واژگان يا اسلوب‌هاي کلامي دچار ابهام گرديده و مورد سوء برداشت قرار گرفته‌اند. اين ابهام‌ها در قالب روايات تفسيري و شأن نزول که عمدتاً به لحاظ سندي و دلالي دچار مشکل مي‌باشند و نيز ديدگاه‌هاي تفسيري برآمده از تساهل، اعتماد به روايات و يا مباني کلامي فاسد بروز مي‌کنند و به دو دسته عمده تقسيم مي‌شوند. دسته نخست شبهه‌هايي است که با تحليل زندگي شخصي پيامبر در صدد منسوب داشتن وي به گمراهي و عادت‌هاي جاهلي در مقطع پيش از رسالت و يا ارتکاب پاره‌هاي ترديدها، دلبستگي‌ها، رذايل اخلاقي و گناهان در مقطع رسالت ايشان است. دسته دوّم شبهات نيز با تمرکز بر شأن رسالي پيامبر و با استناد به راهيافت سحر، چشم زخم، وسوسه‌هاي شيطاني و فراموشي به پيامبر سعي در سلب صلاحيّت از ايشان براي تصدي منصب نبوت داشته يا با بيان پاره‌اي موارد بر وقوع لغزش در فرايند دعوت استشهاد نموده‌اند. آيات مورد استناد در اين باره را مي‌توان از زاويه نقد واژگاني، ادبي، تاريخي، و تحليل مراد استعمالي و جدّي از خطاب در آن‌ها و نيز ديگر راهکارها، تفسيري صحيح و متناسب با نظريّه عصمت نمود.
واژگاه کليدي: عصمت، تنزيه، آيات متشابه، پيامبر اسلام (ص).