جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 248

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بررسی رابطه امور خارق العاده با حقانیت از دیدگاه عقل و نقل

نویسنده: مجید کراری
استاد راهنما: محمد رضا امامی نیا -
استاد مشاور: عبدالرحیم سلیمانی (بهبهانی) -
استاد داور:
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: مبانی نظری اسلام
تاریخ دفاع: 16/02/1392
چکیده:

چکیده:
شبه عرفان های کاذب و نوظهور روز به روز در حال فزونی هستند. آن ها سعی در اثبات حقانیت خود دارند. راه هایی نیز برای جذب جوانان در پیش می گیرند که از آن جمله، کرامت سازی و ادعای امر خارق عادت دروغین برای بزرگان خود است. در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای سعی شده است که میان امور خارق عادت واقعی و راستین انبیاء‌ و ائمه - علیهم السلام- (معجزه) و کرامت اولیاء الهی از یک سو با قدرت های افراد فاسق و کافر (استدراج) و با سحر و امثال آن از سوی دیگر تفاوت گذاشته و بیان شود که خرق عادت در گروه اول بر حقانیت و صدق ادعا و محتوای دعوت آن ها دلالت می نماید، بر خلاف گروه دوم. مباحث این تحقیق در چهار فصل ارایه گردیده است. فصل کلیات به اموری مقدماتی از جمله تعریف و فرق این اعمال با یکدیگر پرداخته است. در فصل دوم معجزه و اثبات دلالت آن بر حقانیت ادعا و دعوت بیان شده است. در فصل سوم به بحث کرامات و میزان دلالت آن ها بر حقانیت پرداخته شده است. فصل آخر نیز به ذکر سایر امور خارق عادت و عدم ارتباط آن ها با مسأله حقانیتِ ادعا یا مدعا اختصاص یافته است.
واژگان کلیدی: خارق عادت، معجزه، کرامت، علوم غریبه، سحر، استدراج، حقانیت.