جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 256

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

زمینه ها و پیامدهای خود فراموشی و راه های رهایی از آن در قرآن و احادیث

نویسنده: محمد حسنی
استاد راهنما: محمدعلی مجد فقیهی -
استاد مشاور: مجید حیدری فر -
استاد داور: محمد هدایتی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: آشنایی با منابع اسلامی
تاریخ دفاع: 13/06/1392
چکیده:

چکیده
خودفراموشی پدیده‌ای شوم و غیراخلاقی و یکی از مسائل مهم انسان¬شناختی و از مفاهیم¬ مهم علوم انسانی است که در قرآن و روایات از آن به عنوان "نسیان نفس" یاد شده و اصطلاح امروزی آن "ازخودبیگانگی" که ترجمه واژۀ " الیناسیون" است.
این پژوهش با بهره¬گیری از روش نقلی و وحیانی و استمداد از اسناد کتابخانه‌ای به صورت محیطی و محدود به گردآوری و تحلیل و پردازش داده‌ها پرداخته و با جستاری در آیات مرتبط با موضوع و روایات معصومین :¬ این موضوع را تحلیل و تبیین می‌کند.
در پژوهش پیش¬رو این حقیقت را می‌یابی که چرا و چگونه ممکن است انسان خودش را از یاد برد و از آن فاصله بگیرد، زمینه‌های‌ این جدائی و فراموشی چیست و چه آثار و پیامدهای شومی دارد، آیا راهی برای رهایی از آن وجود دارد و در صورت مثبت بودن جواب راه‌های‌ گریز و نجات از این بحران کدامند؟
از قرآن و روایات بر می‌آید كه خودفراموشی حالتی است که برخلاف حیوان، در انسان پیدا می‌شود و پیامدهای عینی و واقعی دارد.
این نوشتار با عنوان «زمینه‌ها و پیامدها¬ی خودفراموشی و راه‌های‌ رهایی از آن در قرآن و روایات» از جمله پژوهش‌های‌ کاربردی در حوزۀ معارف قرآن و عترت است که ماهیت خودفراموشی را به مثابه یک پدیدۀ شوم ضد اخلاقی و ضد ارزشی بررسی و زمینه‌ها و برآمدهای منفی آن را ریشه¬یابی و راه گریز و رهایی از این بحران را بیان و معرفی کرده است.
واژگان¬کلیدی: نفس، غفلت، فراموشی، خود¬فراموشی، خدافراموشی، الیناسیون.