جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 258

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بررسی جاودانگی قرآن با تاکید بر نقد شبهه تاریخمندی آن

نویسنده: محمد زارع ارنانی
استاد راهنما: ابراهیم کلانتری -
استاد مشاور: عبدالکریم بهجت پور -
استاد داور: محمدعلی رضایی رنانی (اصفهانی) -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: آشنایی با منابع اسلامی
تاریخ دفاع: 04/04/1393
چکیده:

چکيده :
تحقق وحي در برهه اي از تاريخ و استفاده از ادبيات رايج عصر بعثت از يک سو و نقد کتابهاي مقدس از سوي ديگر، اين شبهه را در ذهن بعضي از مستشرقان و روشنفکران ايجاد کرده اند که قرآن، محصول و مخلوق زمان خويش است و در برهه اي از تاريخ با صبغه تاريخي، فرهنگي و جغرافيايي خاص و متناسب با آگاهيها و شرايط معين مخاطب آن تحقق يافته است و در بيان عقايد نيز به جنبه هايي از عقايد و ديدگاههاي عصر خود توجه مي کند و لازمه اين کلام، نفي جاودانگي احکام و آموزه هاي قرآني است؛ درحالي که قرآن آمده است تا فرهنگ زمانش را اصلاح و فرهنگ قرآني را جايگزين کند. به همين جهت از يکسو متناسب با آگاهيها و شرايط معين مخاطبش از عنصرهاي مختلف اين فرهنگ در راستاي هدفهاي نزولش بهره مي گيرد؛ به گونه اي که بي توجهي به فرهنگ زمانه موجب مي شد که عرب جاهلي در جاهليت خود باقي بماند و رسالت پيامبر اکرم (ص)، ناقص و ناتمام بماند و از سوي ديگر قرآن به گونه اي سخن گفته است تا پاسخگوي نيازهاي همه جهانيان در همه زمانها باشد و به عنوان تنها کتاب آسماني تحريف نايافته، گفتار و پيام خداوند را به طور مستقيم در دسترس بشريت قرار داده است؛ زيرا هدف، هدايت انسانها بوده و به گونه اي نازل نشده است تا تحت تأثير فرهنگ و محيط جغرافيايي خاصي قرار گرفته و احکام را براي جمعيت خاصي بيان کرده باشد. لذا براي فهم صحيح قرآن بايد با توجه به واقع گرايي احکام، امور ثابت و متغير، الغاء خصوصيت و تعيين مناسبتهاي مربوط به احکام، پيامهاي قرآن را از لايه هاي زيرين معاني کشف کرده و از آنها در حل مسائل مستحدثه براي دوره هاي مختلف کمک گرفت. به همين جهت قرآن برخلاف ساير کتابهاي مقدس از هرگونه تحريفي مصون مانده است و نقد آنها و آشکار شدن تناقضها در آنها قابل تسري به قرآن نيست.
با اين بيان نه تنها بين تاريخمندي قرآن و جاودانگي آن هيچ گونه تنافي وجود ندارد؛ بلکه مراعات مسائل تاريخي عصر بعثت در قرآن سبب شده است تا در ابتدا نسل اول که مخاطبان اوليه قرآن هستند، قرآن را بفهمند و نسلهاي ديگر نيز از وراي آنها متحول شوند و قرآن جاودانه بماند.
واژه هاي کليدي : جاودانگي، قرآن، شبهه و تاريخمندي.