جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 272

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

جایگاه و نقش خوف و رجاء در اخلاق از دیدگاه کتاب و سنت

نویسنده: مرتضی داوودی فرقانی
استاد راهنما: امیر خواص -
استاد مشاور:
استاد داور: محمدجواد فلاح -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع: 30/08/1394
چکیده:

چکيده
ترس و اميد از جمله هيجاناتي است که نوعا مورد توجه هر انساني است. اخلاق و تربيت اسلامي با بهره مندي از اين دو‌‌ حالت نفساني اين دو را دو عامل بسيار موثر در تهذيب اخلاقي و کمال انساني قرار داده اند.
اين دو حالت نفساني در حيات مومنانه گره خورده به ايمان هستند لذا شدت و کيفيت آنها نيز تابع ايمان و معرفت الهي است.
ايمان به اسماء و صفات الهي به ويژه عدل، حکمت و قدرت لايزال الهي سبب مي‌شود که اين دو حالت بشري در نهاد انسان اصلاح و در مسير عبوديت قرار گيرد. از همين رو در فرهنگ ديني ما با خوف و رجاء ممدوح و مذموم روبرو هستيم که اولي شايسته و بايسته مومن و دومي براي وي ناشايسته تعريف شده است.
بهره مندي از خوف و رجاي ممدوح و حفظ تعادل ميان خوف و رجاء آثار بي شماري در زندگي انسان دارد؛ هم در ساحت زندگي دنيوي و اخروي؛ هم در بعد فردي و اجتماعي که در فصل چهارم به صورت تفصيلي بدان پرداخته شده است.
کليد واژه‌ها:
خوف، رجاء، اخلاق، تربيت اخلاقي.