جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 284

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

نقش توحید و معاد در سبک زندگی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

نویسنده: مهدی موحدی نیک
استاد راهنما: بهروز محمدی منفرد -
استاد مشاور: ابوذر رجبی -
استاد داور: غلامحسین گرامی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: مبانی نظری اسلام
تاریخ دفاع: 30/11/1396
چکیده:

چکیده
باور به توحید و معاد به‌عنوان نقطه آغاز و پایان حیات بشر سبک خاصی از زندگی را ایجاد می‌کند. فرهنگ، سیاست و اقتصاد به‌عنوان مهم‌ترین عرصه‌های زندگی مبتنی بر این دو مفهوم شکل متفاوتی پیدا می‌کنند.
توجه به ربوبیت خداوند، فرهنگ توحید محور را در فضای خانواده، آموزشگاه‌ها و رسانه‌ها حاکم می‌کند. فرهنگی که تعالی و قرب به خدا مهم‌ترین هدف آن است. معاد باوری عامل محرک و انگیزه‌بخش برای عبور از موانع و رسیدن به این هدف است.
باور به حاکمیت انحصاری خداوند قانون‌گذاری و نصب زعیم جامعه را مختص به خداوند دانسته و مردم‌سالاری دینی را به‌عنوان حکومت مبتنی بر اندیشه توحید شکل می‌دهد.بسط مفاهیم توحیدی و مبارزه با طاغوت اساس تعاملات بین‌المللی نظام برآمده از باور توحیدی است. اعتقاد به معاد ضمانت اجرایی این سازوکار محسوب می‌شود.
اعتقاد به مالکیت انحصاری خداوند و رزاقت او از طرفی و باور به پاداش الهی و عقوبت اخروی از سوی دیگر رفتارهای اقتصادی انسان را در دو حوزه تولید و مصرف دگرگون می‌کند. اقتصاد مقاومتی به‌عنوان گفتمان دهه اخیر مبتنی بر باور به توحید و معاد شکل‌گرفته است.
امام خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در شکل‌دهی ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این نظام توجه خاصی به دو اصل توحید و معاد دارد.
واژگان کلیدی
توحید، معاد، سبک زندگی، تعلیم و تربیت، مردم‌سالاری دینی، اقتصاد مقاومتی، امام خمینی.