جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 286

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

زمینه های اختلاف دولت های شیعی (آل بویه، حمدانیان، فاطمیان)

نویسنده: هادی قاسمی طالشی
استاد راهنما: سیدحسین فلاح زاده -
استاد مشاور: سید محمود سامانی -
استاد داور: محمدرضا بارانی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 13/07/1396
چکیده:

چکیده
این پژوهش با عنوان بررسی علل واگرایی روابط دولتهای شیعی در قرن چهارم به بررسی این مسئله میپردازد که اصولاً روابط سیاسی این حکومتها در این قرن به چه شکل بوده است، و همچنین به بررسی عوامل و عللی میپردازد که موجب تعارض و عدم همگرایی در روابط بین این حکومتها شده است، با تضعیف قدرت عباسیان، دولت‌های مستقل و نیمه مستقل همچون آل بویه در شرق جهان اسلام(بغداد) و فاطمیان در شمال آفریقا(مغرب) و حمدانیان در موصل و حلب برای ظهور قدرت‌های خود پا به عرصه تشکیل حکومت نهادند و توسعه طلبی و اختلافات مذهبی در پاره‌ای از اصول اعتقادی در ایجاد دشمنی و تخاصم و تقابل بین آن‌ها نقش عمده داشته است و بعنوان رقیب یکدیگر برای گسترش قلمرو خودشان فعالیت می‌کردند، لذا تشخیص رویکرد خصمانه آنها با وجود اشتراکات مذهبی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.
در فصل اول به بررسی و معرفی این حکومت‌ها پرداخته است در خلال این تحقیق به بررسی روابط سیاسی میان حمدانیان و فاطمیان و علل درگیری و واگرایی سیاسی و عقیدتی پرداخته شده است، همچنین به بررسی روابط سیاسی میان حمدانیان و آل بویه نیز پرداخته شده است، در این تحقیق همچنین به بررسی میان روابط سیاسی و علل واگرایی بین آل بویه و فاطمیان پرداخته شده است، در واکاوی علل واگرایی این روابط به این نتیجه میرسد عموماً درگیری نظامی بر سر منافع سیاسی و اقتصادی در منطقه شام و تمایل نفوذ فاطمیان و حمدانیان بر شام و حوزه خلافت عباسی و از بین بردن حکومت‌های تابع عباسی از دلایل درگیری حمدانیان و فاطمیان از یک سو، همچنین تمایل به نفوذ سیاسی و اقتصادی آل بویه در منطقه شام از علل درگیری‌های سیاسی و اقتصادی و واگرایی آل بویه و حمدانیان بود به همین ترتیب درگیری‌های اقتصادی و سیاسی آل بویه و فاطمیان مانع همگرایی این دو حکومت بود، در نتیجه گرچه در پاره‌ای از مسائل باهم متحد بودند ولی در روابط آنان، اتحادی که باید در بین دولت‌های شیعی به صورت منسجم وجود داشته باشد به چشم نمی‌آید.
واژگان کلیدی
واگرایی، آل بویه، فاطمیان، حمدانیان.