جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 294

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

آثار اجتماعی معرفت به خدا در نهج البلاغه (با تاکید بر شرح های ابن میثم، پیام امام و در سایه سار نهج البلاغه)

نویسنده: ربابه فتحی
استاد راهنما: غلامحسین گرامی -
استاد مشاور: محمدعلی مجد فقیهی -
استاد داور: محمدجواد فلاح -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: مبانی نظری اسلام
تاریخ دفاع: 23/12/1396
چکیده:

چکیده
شناخت خداوند متعال و معرفت به اوصاف الهی، از با ارزش‌ترین معارف است، به طوری که در نگاه دینی معرفت به خدا، سنگ بنای دینداری محسوب می‌شود؛ این شناخت، تمام ساحت‌های زندگی انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. متون دینی این مسئله را مورد توجه قرار داده و از آثار و برکات شناخت خداوند متعال سخن گفته‌اند. در میان این متون، نهج‌البلاغه نیز از آثار و نتایج باور و التزام به اصل یکتایی بی‌همتا با صفات مشخص فراوان سخن گفته و نقش آفرینی‌های این اصل مهم را در همه عرصه‌های زندگی از جمله حوزه‌های اخلاق اجتماعی، اقتصاد و سیاست به تصویر کشیده است. سوال اساسی این است که : از دیدگاه نهج البلاغه معرفت به خدا چه آثاری در زندگی اجتماعی انسان دارد؟ تحقیق حاضر بر اساس شرح‌های ابن میثم، در سایه‌سار نهج‌البلاغه و پیام امام امیرالمؤمنین (علیه السلام) در صدد بیان این است که شناخت خداوند، رابطه مستقیمی با نوع زندگی آدمی در اجتماع دارد، انسان‌هایی که خدا را به درستی نشناسند نمی‌توانند زندگی اجتماعی معقولانه و سعادتمند داشته باشند. ولی آدمیان اگر خدا را بشناسند و به او ایمان داشته باشند در عرصه اجتماعی از جمله درحوزه‌های اخلاق اجتماعی، رفتار اقتصادی و رفتار سیاسی خداباورانه زندگی می‌کنند و او را ناظر بر تمام رفتارهای خود می‌دانند. بر این اساس مهمترین دستاورد این پژوهش آن است؛ که از نظر امام علی (علیه السلام) در نهج‌البلاغه، معرفت به خدا موجب می‌شود انسان در روابط اجتماعی با دیگران بر پایه خیرخواهی، محبت، مودت و خوش بینی رفتار کند، و در حوزه اقتصاد رشد اقتصادی، توزیع عادلانه و تعدیل مصرف را مد نظر قرار دهد، و در رفتار سیاسی نیز با اصالت دادن به حاکمیت و ولایت الهی، جامعه سیاسی رسالتمند و متعهدی شکل می‌گیرد که هر انسانی به عنوان جزئی از انسانیت در سطح فرا ملیتی مطرح میگردد.
واژگان کلیدی
معرفت خدا، اخلاق اجتماعی، روابط اقتصادی، روابط سیاسی، نهج‌البلاغه.