جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 302

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

وضعیت علوم انسانی غیر اسلامی (تاریخ نگاری و جغرافی نگاری عصر ایلخانی)

نویسنده: نسرین تمهیدی
استاد راهنما: سید محمود سامانی -
استاد مشاور: محمد نصیری -
استاد داور: یداله حاجی زاده باب تنگلی -
مقطع: کارشناسی ارشد
گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی
تاریخ دفاع: 23/11/1396
چکیده:

چکیده
توجه به فراگیری علوم و گسترش آن از شاخصه‌های مهم در شکوفایی تمدن اسلامی است. و بحث عمده هر فرهنگ و تمدن محصول تفکّر و دستمایه علمی پیروان آن است که شجره علمی و هویّت معرفتی آنان را به نمایش می‌گذارد. با این وصف که هر چه این معرفت و تفکر سابقه کهن تری داشته باشد ریشه‌ها و لایه‌های آن بهتر قابل ترسیم است. مسلمانان از همان قرون نخست به علوم مختلفی از جمله دانش تاریخ و جغرافیا روی آوردند و با تألیف آثار باارزش و غنی سبب بالندگی تمدن اسلامی شدند. یکی از دورانی که این بالندگی به وجود آمد و تاریخ‌نگاری به اوج خود رسید عصر ایلخانان می‌باشد.
با توجه به ضرورت مسأله و همچنین کمبود پژوهش در زمینه علوم، در این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال بودیم که وضعیت علوم انسانی غیر اسلامی (تاریخ‌نگاری و جغرافی‌انگاری) و دانشمندان آن در عصر ایلخانان چگونه بوده است؟ و در این راستا به بررسی وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این عصر که بی‌شک تأثیر گذار در علوم تاریخ‌نگاری و جغرافی‌انگاری بوده است، پرداخته‌ایم.
با توجه به بررسی‌ها و کاوش‌های انجام شده در این زمینه این نتایج حاصل شد که تاریخ‌نگاری به اتفاق آراء محققان یکی از بزرگترین ویژگیهای ادبی و فرهنگی عهد ایلخانان ایران محسوب می‌شود و در هیچ دوره‌ای از ادوار ادبی ایران فن تاریخ‌نگاری تا این حد پیشرفت نکرده و آثاری به عظمت و اهمیت کتابهای تاریخی روزگار ایلخانان به وجود نیامده است. تاریخ‌نگاری در ایران در عصر ایلخانان تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله علاقمندی مغول‌ها به تاریخ و ثبت گزارش‌های تاریخی، وقوع حوادث بزرگ و مهم در این دوره و تمایل نویسندگان به ثبت این رویدادها به اوج شکوفایی خود رسید. در این دوره در زمانی کوتاه مورخان با نوآوری‌ها و ابتکارات خود از جمله: اندیشه تقدیرگرایی، تاریخ‌نگاری جهانی، توجه به هویت ایرانی ـ اسلامی، ابتکارات در قالب نظم، عظیم‌ترین و مهم‌ترین آثار تاریخی مانند تاریخ جهانگشای جوینی، جامع التواریخ رشیدی و تاریخ گزیدۀ حمدالله مستوفی را به عالم ادبیات تقدیم کردند.در زمینه جغرافی‌انگاری ایلخانان برخلاف تاریخ‌نگاری پیشرفت چندانی نداشتند، اما بعد از حمله مغول با گسترش جغرافیای اقتصادی و سیاسی وهمچنین حرکت از جغرافیای علمی ـ توصیفی به سمت جغرافیای تاریخی جغرافی‌انگاری با روندی دیگری دنبال شد. معجم البلدان یاقوت حموی، تقویم البلدان ابوالفداء و نزهه القلوب حمدالله مستوفی از جمله کتبی هستند که در زمینه جغرافی‌انگاری در این عصر تألیف شده‌اند.
واژگان کلیدی
وضعیت، تاریخ، تاریخ‌نگاری، جغرافی‌انگاری، علوم انسانی غیراسلامی، عصر ایلخانی.