جزئیات پایان نامه انتخابی شماره 339

توجه: دریافت فایل الکترونیکی پایان نامه ها فقط برای افراد دارای مجوز قابل دسترس می باشد.

عنوان پایان نامه:

بررسی تطبیقی روایات فریقین درباره نظریه خلافت با تاکید بر روایات اهل بیت علیهم السلام

نویسنده: عمران عباسپور
استاد راهنما: علی نصیری -
استاد مشاور: سید احمد فقیهی آفارانی - اسماعیل سلطانی بیرامی -
استاد داور: سید اسحق حسینی کوهساری - محمدعلی رضایی رنانی (اصفهانی) - سید رضا مودب - مجید حیدری فر -
مقطع: دکتری
گرایش: قرآن و متون اسلامی
تاریخ دفاع: 25/12/1393
چکیده:

چکیده
مهمترین مقامی که از طرف خدای متعال به انسان عطا شده مقام خلافت است که وسیله¬ی رسیدن انسان به آن، تعلیم اسماء معرفی شده است. این اسماء چه چیزی بودند که توانستند آدم را به مقام خلافت برسانند؟ چون این موضوع از موضوعات محوری انسان¬شناسی در قرآن کریم است، اهل بیت پیامبر اسلام علیهم السلام و صحابه از همان آغاز تاریخ اسلام، بحث خلافت انسان و علوم مورد نیاز آن را با حساسیت مطرح کردند.
این رساله درسه فصل شامل کلیات، خلافت انسان در روایات تفسیري شیعه، خلافت انسان در روایات تفسیری اهل تسنن و مقایسه تطبیقی نظرات مفسران شیعه و اهل تسنن تدوین شده است.
اهل بیت علیهم السلام جنبه¬هایی از مراتب مختلف اسماء را با توجه به مرتبه فهم مخاطبان بیان کرده¬اند که عبارتند از: 1- الفاظ اسباب مورد نیاز انسان برای گذراندن زندگی دنیوی 2- حقايق عيني و خارجي و واسطه¬ی خلقت تمام ممکنات عالم. 3- ذخایر غیب الاهی و منشأ پیدایش عالم
طبق روایات اهل تسنن هدف از خلقت انسان زندگی بهتر در روی زمین و تلاش برای آبادانی آن است که جعل الفاظ، ابزار مورد نیاز انسان برای رسیدن به این هدف است.
مقایسه روایات این دو گروه نشان می¬دهد که شیعیان برای فهم بهتر مقام خلافت به روایات پیامبر و اهل بیت او و تفاسیر معصومانه آنها تمسک جسته¬اند. در مقابل اهل تسنن معمولا به روایات مرفوعه¬ای که از ناحیه اصحاب رسول خدا و تابعان نقل شده است استناد می¬کنند که حتی در صورت صحت سند، قابل اعتماد نیستند.
کلید واژگان: قرآن، خلافت انسان، جعل خلافت، نظریه خلافت، اسماء، روایات تفسیری، اهل بیت.